Category Archives: Tips

รวมทิปและเทคนิค

Win10 automatic repair

After reboot window you should repair some error to be nor… Read More »

Checkup windows

ตรวจสอบ windows 10 ที่ใช้งานว่าเป็นของแท้หรือไม่ Right cli… Read More »

win10 start menu

ปรับให้ start menu แสดงผลไวขึ้น 1.คลิกเปิด search the web … Read More »

Check hard ware

For Window OS ไปที่เมนุ Start type…cmd  Enter copy t… Read More »

Roundcube mail

มีขั้นตอนเข้าระบบย่อๆดังนี้ครับ เข้าใช้งานเว็บเมล์:  http:… Read More »

Setup Web Mail Android Phone

บังเอิญมีเพื่อนๆอยากทราบวิธีการตั้งค่าเว็บเมล์ (web mail r… Read More »

อาการคอมฯเสีย

วันนี้เอาอากาศร้อนๆ เครื่องคอมพิวเตอร์อาจเสียบ่อย ตามอารมณ… Read More »

spam mail

“จดหมายอิเล็กทรอนิกส์” หรือ “อีเมล” เป็นที่นิยมใช้กันอย่าง… Read More »