รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครพนม
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ในเมือง เมืองนครพนม 48000  
หนองแสง เมืองนครพนม 48000  
นาทราย เมืองนครพนม 48000  
นาราชควาย เมืองนครพนม 48000  
กุรุคุ เมืองนครพนม 48000  
บ้านผึ้ง เมืองนครพนม 48000  
อาจสามารถ เมืองนครพนม 48000  
ขามเฒ่า เมืองนครพนม 48000  
บ้านกลาง เมืองนครพนม 48000  
ท่าค้อ เมืองนครพนม 48000  
คำเตย เมืองนครพนม 48000  
หนองญาติ เมืองนครพนม 48000  
ดงขวาง เมืองนครพนม 48000  
วังตามัว เมืองนครพนม 48000  
โพธิ์ตาก เมืองนครพนม 48000  
ปลาปาก ปลาปาก 48160  
หนองฮี ปลาปาก 48160  
กุตาไก้ ปลาปาก 48160  
โคกสว่าง ปลาปาก 48160  
โคกสูง ปลาปาก 48160  
มหาชัย ปลาปาก 48160  
นามะเขือ ปลาปาก 48160  
หนองเทาใหญ่ ปลาปาก 48160  
ท่าอุเทน ท่าอุเทน 48120  
โนนตาล ท่าอุเทน 48120  
ท่าจำปา ท่าอุเทน 48120  
ไชยบุรี ท่าอุเทน 48120  
พนอม ท่าอุเทน 48120  
พะทาย ท่าอุเทน 48120  
เวินพระบาท ท่าอุเทน 48120  
รามราช ท่าอุเทน 48120  
หนองเทา ท่าอุเทน 48120  
บ้านแพง บ้านแพง 48140  
ไผ่ล้อม บ้านแพง 48140  
โพนทอง บ้านแพง 48140  
หนองแวง บ้านแพง 48140  
นางัว บ้านแพง 48140  
นาเข บ้านแพง 48140  
ธาตุพนม ธาตุพนม 48110  
ฝั่งแดง ธาตุพนม 48110  
โพนแพง ธาตุพนม 48110  
พระกลางทุ่ง ธาตุพนม 48110  
นาถ่อน ธาตุพนม 48110  
แสนพัน ธาตุพนม 48110  
ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 48110  
น้ำก่ำ ธาตุพนม 48110  
อุ่มเหม้า ธาตุพนม 48110  
นาหนาด ธาตุพนม 48110  
กุดฉิม ธาตุพนม 48110  
ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม 48110  
เรณู เรณูนคร 48170  
โพนทอง เรณูนคร 48170  
ท่าลาด เรณูนคร 48170  
นางาม เรณูนคร 48170  
โคกหินแฮ่ เรณูนคร 48170  
หนองย่างชิ้น เรณูนคร 48170  
เรณูใต้ เรณูนคร 48170  
นาขาม เรณูนคร 48170  
นาแก นาแก 48130  
พระซอง นาแก 48130  
หนองสังข์ นาแก 48130  
นาคู่ นาแก 48130  
พิมาน นาแก 48130  
พุ่มแก นาแก 48130  
ก้านเหลือง นาแก 48130  
หนองบ่อ นาแก 48130  
นาเลียง นาแก 48130  
บ้านแก้ง นาแก 48130  
คำพี้ นาแก 48130  
สีชมพู นาแก 48130  
ศรีสงคราม ศรีสงคราม 48150  
นาเดื่อ ศรีสงคราม 48150  
บ้านเอื้อง ศรีสงคราม 48150  
สามผง ศรีสงคราม 48150  
ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม 48150  
บ้านข่า ศรีสงคราม 48150  
นาคำ ศรีสงคราม 48150  
โพนสว่าง ศรีสงคราม 48150  
หาดแพง ศรีสงคราม 48150  
นาหว้า นาหว้า 48180  
นางัว นาหว้า 48180  
บ้านเสียว นาหว้า 48180  
นาคูณใหญ่ นาหว้า 48180  
เหล่าพัฒนา นาหว้า 48180  
ท่าเรือ นาหว้า 48180  
โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 48190  
นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ 48190  
นาขมิ้น โพนสวรรค์ 48190  
โพนบก โพนสวรรค์ 48190  
บ้านค้อ โพนสวรรค์ 48190  
โพนจาน โพนสวรรค์ 48190  
นาใน โพนสวรรค์ 48190  
นาทม นาทม 48140  
หนองซน นาทม 48140  
ดอนเตย นาทม 48140  
วังยาง วังยาง 48130  
โคกสี วังยาง 48130  
ยอดชาด วังยาง 48130  
หนองโพธิ์ วังยาง 48130  
 
กลับหน้าหลัก