รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสมุทรสาคร
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
มหาชัย เมืองสมุทรสาคร 74000  
ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร 74000  
โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร 74000  
บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร 74000  
บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร 74000  
กาหลง เมืองสมุทรสาคร 74000  
นาโคก เมืองสมุทรสาคร 74000  
ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร 74000  
นาดี เมืองสมุทรสาคร 74000  
ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร 74000  
คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร 74000  
บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร 74000  
พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร 74000  
โคกขาม เมืองสมุทรสาคร 74000  
บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร 74000  
บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร 74000  
บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร 74000  
ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร 74000  
ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน 74110  
อ้อมน้อย กระทุ่มแบน 74130  
ท่าไม้ กระทุ่มแบน 74110  
สวนหลวง กระทุ่มแบน 74110  
บางยาง กระทุ่มแบน 74110  
คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน 74110  
หนองนกไข่ กระทุ่มแบน 74110  
ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน 74110  
แคราย กระทุ่มแบน 74110  
ท่าเสา กระทุ่มแบน 74110  
บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว 74120  
หลักสาม บ้านแพ้ว 74120  
ยกกระบัตร บ้านแพ้ว 74120  
โรงเข้ บ้านแพ้ว 74120  
หนองสองห้อง บ้านแพ้ว 74120  
หนองบัว บ้านแพ้ว 74120  
หลักสอง บ้านแพ้ว 74120  
เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว 74120  
คลองตัน บ้านแพ้ว 74120  
อำแพง บ้านแพ้ว 74120  
สวนส้ม บ้านแพ้ว 74120  
เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว 74120  
 
กลับหน้าหลัก