รหัสไปรษณีย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
บ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
โสธร เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา 24000  
บางคล้า บางคล้า 24110  
บางสวน บางคล้า 24110  
บางกระเจ็ด บางคล้า 24110  
ปากน้ำ บางคล้า 24110  
ท่าทองหลาง บางคล้า 24110  
สาวชะโงก บางคล้า 24110  
เสม็ดเหนือ บางคล้า 24110  
เสม็ดใต้ บางคล้า 24110  
หัวไทร บางคล้า 24110  
บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว 24150  
บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว 24150  
สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว 24150  
หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว 24150  
บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว 24170  
ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 24170  
โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว 24150  
ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 24170  
ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว 24000  
โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว 24150  
บางปะกง บางปะกง 24130  
ท่าสะอ้าน บางปะกง 24130  
บางวัว บางปะกง 24180  
บางสมัคร บางปะกง 24180  
บางผึ้ง บางปะกง 24130  
บางเกลือ บางปะกง 24180  
สองคลอง บางปะกง 24130  
หนองจอก บางปะกง 24130  
พิมพา บางปะกง 24130  
ท่าข้าม บางปะกง 24130  
หอมศีล บางปะกง 24180  
เขาดิน บางปะกง 24130  
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ 24140  
เกาะไร่ บ้านโพธิ์ 24140  
คลองขุด บ้านโพธิ์ 24140  
คลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ 24140  
คลองประเวศ บ้านโพธิ์ 24140  
ดอนทราย บ้านโพธิ์ 24140  
เทพราช บ้านโพธิ์ 24140  
ท่าพลับ บ้านโพธิ์ 24140  
หนองตีนนก บ้านโพธิ์ 24140  
หนองบัว บ้านโพธิ์ 24140  
บางซ่อน บ้านโพธิ์ 24140  
บางกรูด บ้านโพธิ์ 24140  
แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ 24140  
ลาดขวาง บ้านโพธิ์ 24140  
สนามจันทร์ บ้านโพธิ์ 24140  
แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ 24140  
สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ 24140  
เกาะขนุน พนมสารคาม 24120  
บ้านซ่อง พนมสารคาม 24120  
พนมสารคาม พนมสารคาม 24120  
เมืองเก่า พนมสารคาม 24120  
หนองยาว พนมสารคาม 24120  
ท่าถ่าน พนมสารคาม 24120  
หนองแหน พนมสารคาม 24120  
เขาหินซ้อน พนมสารคาม 24120  
บางคา ราชสาส์น 24120  
เมืองใหม่ ราชสาส์น 24120  
ดงน้อย ราชสาส์น 24120  
คู้ยายหมี สนามชัยเขต 24160  
ท่ากระดาน สนามชัยเขต 24160  
ทุ่งพระยา สนามชัยเขต 24160  
ลาดกระทิง สนามชัยเขต 24160  
แปลงยาว แปลงยาว 24190  
วังเย็น แปลงยาว 24190  
หัวสำโรง แปลงยาว 24190  
หนองไม้แก่น แปลงยาว 24190  
ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ 24160  
คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ 24160  
ก้อนแก้ว คลองเขื่อน 24000  
คลองเขื่อน คลองเขื่อน 24110  
บางเล่า คลองเขื่อน 24110  
บางโรง คลองเขื่อน 24110  
บางตลาด คลองเขื่อน 24110  
 
กลับหน้าหลัก