รหัสไปรษณีย์ ประเทศไทย 77 จังหวัด
 
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคตะวันออก
ภาคใต้