รหัสไปรษณีย์ จังหวัดระยอง
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ท่าประดู่ เมืองระยอง 21000  
เชิงเนิน เมืองระยอง 21000  
ตะพง เมืองระยอง 21000  
ปากน้ำ เมืองระยอง 21000  
เพ เมืองระยอง 21160  
แกลง เมืองระยอง 21160  
บ้านแลง เมืองระยอง 21100  
นาตาขวัญ เมืองระยอง 21100  
เนินพระ เมืองระยอง 21100  
กะเฉด เมืองระยอง 21100  
ทับมา เมืองระยอง 21000  
น้ำคอก เมืองระยอง 21000  
ห้วยโป่ง เมืองระยอง 21150  
มาบตาพุด เมืองระยอง 21150  
สำนักทอง เมืองระยอง 21100  
สำนักท้อน บ้านฉาง 21130  
พลา บ้านฉาง 21130  
บ้านฉาง บ้านฉาง 21130  
ทางเกวียน แกลง 21110  
วังหว้า แกลง 21110  
ชากโดน แกลง 21110  
เนินฆ้อ แกลง 21110  
กร่ำ แกลง 21190  
ชากพง แกลง 21190  
กระแสบน แกลง 21110  
บ้านนา แกลง 21110  
ทุ่งควายกิน แกลง 21110  
กองดิน แกลง 22160  
คลองปูน แกลง 21170  
พังราด แกลง 21110  
ปากน้ำกระแส แกลง 21170  
ห้วยยาง แกลง 21110  
สองสลึง แกลง 21110  
วังจันทร์ วังจันทร์ 21210  
ชุมแสง วังจันทร์ 21210  
ป่ายุบใน วังจันทร์ 21210  
พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ 21210  
บ้านค่าย บ้านค่าย 21120  
หนองละลอก บ้านค่าย 21120  
หนองตะพาน บ้านค่าย 21120  
ตาขัน บ้านค่าย 21120  
บางบุตร บ้านค่าย 21120  
หนองบัว บ้านค่าย 21120  
ชากบก บ้านค่าย 21120  
ปลวกแดง ปลวกแดง 21140  
ตาสิทธิ์ ปลวกแดง 21140  
ละหาร ปลวกแดง 21140  
แม่น้ำคู้ ปลวกแดง 21140  
มาบยางพร ปลวกแดง 21140  
หนองไร่ ปลวกแดง 21140  
น้ำเป็น เขาชะเมา 21110  
ห้วยทับมอญ เขาชะเมา 21110  
ชำฆ้อ เขาชะเมา 21110  
เขาน้อย เขาชะเมา 21110  
นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา 21180  
มาบข่า นิคมพัฒนา 21180  
พนานิคม นิคมพัฒนา 21180  
มะขามคู่ นิคมพัฒนา 21180  
 
กลับหน้าหลัก