รหัสไปรษณีย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ 31000  
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ 31000  
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 31000  
บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ 31000  
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ 31000  
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ 31000  
บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ 31000  
พระครู เมืองบุรีรัมย์ 31000  
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ 31000  
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ 31000  
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ 31000  
สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ 31000  
บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ 31000  
ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ 31000  
หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ 31000  
สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ 31000  
กลันทา เมืองบุรีรัมย์ 31000  
กระสัง เมืองบุรีรัมย์ 31000  
เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ 31000  
คูเมือง คูเมือง 31190  
ปะเคียบ คูเมือง 31190  
บ้านแพ คูเมือง 31190  
พรสำราญ คูเมือง 31190  
หินเหล็กไฟ คูเมือง 31190  
ตูมใหญ่ คูเมือง 31190  
หนองขมาร คูเมือง 31190  
กระสัง กระสัง 31190  
ลำดวน กระสัง 31160  
สองชั้น กระสัง 31160  
สูงเนิน กระสัง 31160  
หนองเต็ง กระสัง 31160  
เมืองไผ่ กระสัง 31160  
ชุมแสง กระสัง 31160  
บ้านปรือ กระสัง 31160  
ห้วยสำราญ กระสัง 31160  
กันทรารมย์ กระสัง 31160  
ศรีภูมิ กระสัง 31160  
นางรอง นางรอง 31110  
สะเดา นางรอง 31110  
ชุมแสง นางรอง 31110  
หนองโบสถ์ นางรอง 31110  
หนองกง นางรอง 31110  
ถนนหัก นางรอง 31110  
หนองไทร นางรอง 31110  
ก้านเหลือง นางรอง 31110  
บ้านสิงห์ นางรอง 31110  
ลำไทรโยง นางรอง 31110  
ทรัพย์พระยา นางรอง 31110  
หนองยายพิมพ์ นางรอง 31110  
หัวถนน นางรอง 31110  
ทุ่งแสงทอง นางรอง 31110  
หนองโสน นางรอง 31110  
หนองกี่ หนองกี่ 31210  
เย้ยปราสาท หนองกี่ 31210  
เมืองไผ่ หนองกี่ 31210  
ดอนอะราง หนองกี่ 31210  
โคกสว่าง หนองกี่ 31210  
ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ 31210  
ทุ่งกระเต็น หนองกี่ 31210  
ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 31210  
โคกสูง หนองกี่ 31210  
บุกระสัง หนองกี่ 31210  
ละหานทราย ละหานทราย 31170  
ตาจง ละหานทราย 31170  
สำโรงใหม่ ละหานทราย 31170  
หนองแวง ละหานทราย 31170  
หนองตระครอง ละหานทราย 31170  
โคกว่าน ละหานทราย 31170  
ประโคนชัย ประโคนชัย 31140  
แสลงโทน ประโคนชัย 31140  
บ้านไทร ประโคนชัย 31140  
ละเวี้ย ประโคนชัย 31140  
จรเข้มาก ประโคนชัย 31140  
ปังกู ประโคนชัย 31140  
โคกย่าง ประโคนชัย 31140  
โคกม้า ประโคนชัย 31140  
ไพศาล ประโคนชัย 31140  
ตะโกตาพิ ประโคนชัย 31140  
เขาคอก ประโคนชัย 31140  
หนองบอน ประโคนชัย 31140  
โคกมะขาม ประโคนชัย 31140  
โคกตูม ประโคนชัย 31140  
ประทัดบุ ประโคนชัย 31140  
สี่เหลี่ยม ประโคนชัย 31140  
บ้านกรวด บ้านกรวด 31180  
โนนเจริญ บ้านกรวด 31180  
หนองไม้งาม บ้านกรวด 31180  
ปราสาท บ้านกรวด 31180  
สายตะกู บ้านกรวด 31180  
หินลาด บ้านกรวด 31180  
บึงเจริญ บ้านกรวด 31180  
จันทบเพชร บ้านกรวด 31180  
เขาดินเหนือ บ้านกรวด 31180  
พุทไธสง พุทไธสง 31120  
มะเฟือง พุทไธสง 31120  
บ้านจาน พุทไธสง 31120  
บ้านเป้า พุทไธสง 31120  
บ้านแวง พุทไธสง 31120  
บ้านยาง พุทไธสง 31120  
หายโศก พุทไธสง 31120  
ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ 31130  
หนองคู ลำปลายมาศ 31130  
แสลงพัน ลำปลายมาศ 31130  
ทะเมนชัย ลำปลายมาศ 31130  
ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ 31130  
หนองกะทิง ลำปลายมาศ 31130  
โคกกลาง ลำปลายมาศ 31130  
โคกสะอาด ลำปลายมาศ 31130  
เมืองแฝก ลำปลายมาศ 31130  
บ้านยาง ลำปลายมาศ 31130  
ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ 31130  
โคกล่าม ลำปลายมาศ 31130  
หินโคน ลำปลายมาศ 31130  
หนองบัวโคก ลำปลายมาศ 31130  
บุโพธิ์ ลำปลายมาศ 31130  
หนองโดน ลำปลายมาศ 31130  
สตึก สตึก 31150  
นิคม สตึก 31150  
ทุ่งวัง สตึก 31150  
เมืองแก สตึก 31150  
หนองใหญ่ สตึก 31150  
ร่อนทอง สตึก 31150  
ดอนมนต์ สตึก 31150  
ชุมแสง สตึก 31150  
ท่าม่วง สตึก 31150  
สะแก สตึก 31150  
สนามชัย สตึก 31150  
กระสัง สตึก 31150  
ปะคำ ปะคำ 31220  
ไทยเจริญ ปะคำ 31220  
หนองบัว ปะคำ 31220  
โคกมะม่วง ปะคำ 31220  
หูทำนบ ปะคำ 31220  
นาโพธิ์ นาโพธิ์ 31230  
บ้านคู นาโพธิ์ 31230  
บ้านดู่ นาโพธิ์ 31230  
ดอนกอก นาโพธิ์ 31230  
ศรีสว่าง นาโพธิ์ 31230  
สระแก้ว หนองหงส์ 31240  
ห้วยหิน หนองหงส์ 31240  
ไทยสามัคคี หนองหงส์ 31240  
หนองชัยศรี หนองหงส์ 31240  
เสาเดียว หนองหงส์ 31240  
เมืองฝ้าย หนองหงส์ 31240  
สระทอง หนองหงส์ 31240  
จันดุม พลับพลาชัย 31250  
โคกขมิ้น พลับพลาชัย 31250  
ป่าชัน พลับพลาชัย 31250  
สะเดา พลับพลาชัย 31250  
สำโรง พลับพลาชัย 31250  
ห้วยราช ห้วยราช 31000  
สามแวง ห้วยราช 31000  
ตาเสา ห้วยราช 31000  
บ้านตะโก ห้วยราช 31000  
สนวน ห้วยราช 31000  
โคกเหล็ก ห้วยราช 31000  
เมืองโพธิ์ ห้วยราช 31000  
ห้วยราชา ห้วยราช 31000  
โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ 31110  
ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ 31110  
โกรกแก้ว โนนสุวรรณ 31110  
ดงอีจาน โนนสุวรรณ 31110  
ชำนิ ชำนิ 31110  
หนองปล่อง ชำนิ 31110  
เมืองยาง ชำนิ 31110  
ช่อผกา ชำนิ 31110  
ละลวด ชำนิ 31110  
โคกสนวน ชำนิ 31110  
หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ 31120  
ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ 31120  
แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31120  
กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ 31120  
หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ 31120  
โนนดินแดง โนนดินแดง 31260  
ส้มป่อย โนนดินแดง 31260  
ลำนางรอง โนนดินแดง 31260  
บ้านด่าน บ้านด่าน 31000  
ปราสาท บ้านด่าน 31000  
วังเหนือ บ้านด่าน 31000  
โนนขวาง บ้านด่าน 31000  
แคนดง แคนดง 31150  
ดงพลอง แคนดง 31150  
สระบัว แคนดง 31150  
หัวฝาย แคนดง 31150  
เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 31110  
ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ 31110  
อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ 31110  
ถาวร เฉลิมพระเกียรติ 31170  
ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 31170  
 
กลับหน้าหลัก