รหัสไปรษณีย์ จังหวัดมหาสารคาม
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เขวา เมืองมหาสารคาม 44000  
เขวา เมืองมหาสารคาม 44000  
ท่าตูม เมืองมหาสารคาม 44000  
แวงน่าง เมืองมหาสารคาม 44000  
โคกก่อ เมืองมหาสารคาม 44000  
ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม 44000  
เกิ้ง เมืองมหาสารคาม 44000  
แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม 44000  
ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม 44000  
ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม 44000  
หนองปลิง เมืองมหาสารคาม 44000  
ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม 44000  
หนองโน เมืองมหาสารคาม 44000  
บัวค้อ เมืองมหาสารคาม 44000  
แกดำ แกดำ 44190  
วังแสง แกดำ 44190  
มิตรภาพ แกดำ 44190  
หนองกุง แกดำ 44190  
โนนภิบาล แกดำ 44190  
หัวขวาง โกสุมพิสัย 44140  
ยางน้อย โกสุมพิสัย 44140  
วังยาว โกสุมพิสัย 44140  
เขวาไร่ โกสุมพิสัย 44140  
แพง โกสุมพิสัย 44140  
แก้งแก โกสุมพิสัย 44140  
หนองเหล็ก โกสุมพิสัย 44140  
หนองบัว โกสุมพิสัย 44140  
เหล่า โกสุมพิสัย 44140  
เขื่อน โกสุมพิสัย 44140  
หนองบอน โกสุมพิสัย 44140  
โพนงาม โกสุมพิสัย 44140  
ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย 44140  
แห่ใต้ โกสุมพิสัย 44140  
หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย 44140  
เลิงใต้ โกสุมพิสัย 44140  
ดอนกลาง โกสุมพิสัย 44140  
โคกพระ กันทรวิชัย 44150  
คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย 44150  
มะค่า กันทรวิชัย 44150  
ท่าขอนยาง กันทรวิชัย 44150  
นาสีนวน กันทรวิชัย 44150  
ขามเรียง กันทรวิชัย 44150  
เขวาใหญ่ กันทรวิชัย 44150  
ศรีสุข กันทรวิชัย 44150  
กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย 44150  
ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย 44150  
เชียงยืน เชียงยืน 44160  
หนองซอน เชียงยืน 44160  
ดอนเงิน เชียงยืน 44160  
กู่ทอง เชียงยืน 44160  
นาทอง เชียงยืน 44160  
เสือเฒ่า เชียงยืน 44160  
โพนทอง เชียงยืน 44160  
เหล่าบัวบาน เชียงยืน 44160  
บรบือ บรบือ 44130  
บ่อใหญ่ บรบือ 44130  
วังไชย บรบือ 44130  
หนองม่วง บรบือ 44130  
กำพี้ บรบือ 44130  
โนนราษี บรบือ 44130  
โนนแดง บรบือ 44130  
หนองจิก บรบือ 44130  
บัวมาศ บรบือ 44130  
หนองคูขาด บรบือ 44130  
วังใหม่ บรบือ 44130  
ยาง บรบือ 44130  
หนองสิม บรบือ 44130  
หนองโก บรบือ 44130  
ดอนงัว บรบือ 44130  
นาเชือก นาเชือก 44170  
สำโรง นาเชือก 44170  
หนองแดง นาเชือก 44170  
เขวาไร่ นาเชือก 44170  
หนองโพธิ์ นาเชือก 44170  
ปอพาน นาเชือก 44170  
หนองเม็ก นาเชือก 44170  
หนองเรือ นาเชือก 44170  
หนองกุง นาเชือก 44170  
สันป่าตอง นาเชือก 44170  
ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย 44110  
หนองแสง วาปีปทุม 44120  
ขามป้อม วาปีปทุม 44120  
เสือโก้ก วาปีปทุม 44120  
ดงใหญ่ วาปีปทุม 44120  
โพธิ์ชัย วาปีปทุม 44120  
หัวเรือ วาปีปทุม 44120  
แคน วาปีปทุม 44120  
งัวบา วาปีปทุม 44120  
นาข่า วาปีปทุม 44120  
บ้านหวาย วาปีปทุม 44120  
หนองไฮ วาปีปทุม 44120  
ประชาพัฒนา วาปีปทุม 44120  
หนองทุ่ม วาปีปทุม 44120  
หนองแสน วาปีปทุม 44120  
โคกสีทองหลาง วาปีปทุม 44120  
นาดูน นาดูน 44180  
หนองไผ่ นาดูน 44180  
หนองคู นาดูน 44180  
ดงบัง นาดูน 44180  
ดงดวน นาดูน 44180  
หัวดง นาดูน 44180  
ดงยาง นาดูน 44180  
กู่สันตรัตน์ นาดูน 44180  
พระธาตุ นาดูน 44180  
ยางสีสุราช ยางสีสุราช 44210  
นาภู ยางสีสุราช 44210  
แวงดง ยางสีสุราช 44210  
บ้านกู่ ยางสีสุราช 44210  
ดงเมือง ยางสีสุราช 44210  
ขามเรียน ยางสีสุราช 44210  
หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช 44210  
กุดรัง กุดรัง 44130  
นาโพธิ์ กุดรัง 44130  
เลิงแฝก กุดรัง 44130  
หนองแวง กุดรัง 44130  
ห้วยเตย กุดรัง 44130  
ชื่นชม ชื่นชม 44160  
กุดปลาดุก ชื่นชม 44160  
เหล่าดอกไม้ ชื่นชม 44160  
หนองกุง ชื่นชม 44160  
 
กลับหน้าหลัก