รหัสไปรษณีย์ จังหวัดหนองคาย
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
กองนาง ท่าบ่อ 43110  
โคกคอน ท่าบ่อ 43110  
ท่าบ่อ ท่าบ่อ 43110  
นาข่า ท่าบ่อ 43110  
น้ำโมง ท่าบ่อ 43110  
บ้านเดื่อ ท่าบ่อ 43110  
บ้านถ่อน ท่าบ่อ 43110  
บ้านว่าน ท่าบ่อ 43110  
โพนสา ท่าบ่อ 43110  
หนองนาง ท่าบ่อ 43110  
นาดี เฝ้าไร่ 43120  
เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ 43120  
วังหลวง เฝ้าไร่ 43120  
หนองหลวง เฝ้าไร่ 43120  
อุดมพร เฝ้าไร่ 43120  
ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก 43130  
โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก 43130  
โพนทอง โพธิ์ตาก 43130  
กุดบง โพนพิสัย 43120  
จุมพล โพนพิสัย 43120  
ชุมช้าง โพนพิสัย 43120  
เซิม โพนพิสัย 43120  
ทุ่งหลวง โพนพิสัย 43120  
นาหนัง โพนพิสัย 43120  
บ้านผือ โพนพิสัย 43120  
บ้านโพธิ์ โพนพิสัย 43120  
วัดหลวง เมืองหนองคาย 43120  
สร้างนางขาว เมืองหนองคาย 43120  
เหล่าต่างคำ เมืองหนองคาย 43120  
กวนวัน เมืองหนองคาย 43000  
ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย 43100  
ในเมือง เมืองหนองคาย 43000  
บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย 43000  
ปะโค เมืองหนองคาย 43000  
พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย 43100  
โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย 43000  
มีชัย เมืองหนองคาย 43000  
เมืองหมี เมืองหนองคาย 43000  
วัดธาตุ เมืองหนองคาย 43000  
เวียงคุก เมืองหนองคาย 43000  
สองห้อง เมืองหนองคาย 43100  
สีกาย เมืองหนองคาย 43000  
หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย 43000  
หาดคำ เมืองหนองคาย 43000  
หินโงม เมืองหนองคาย 43000  
นาทับไฮ รัตนวาปี 43120  
บ้านต้อน รัตนวาปี 43120  
พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี 43120  
โพนแพง รัตนวาปี 43120  
รัตนวาปี รัตนวาปี 43120  
บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ 43130  
พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ 43130  
พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ 43130  
หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ 43130  
คอกช้าง สระใคร 43100  
บ้านฝาง สระใคร 43100  
สระใคร สระใคร 43100  
แก้งไก่ สังคม 43160  
นางิ้ว สังคม 43160  
บ้านม่วง สังคม 43160  
ผาตั้ง สังคม 43160  
สังคม สังคม 43160  
 
กลับหน้าหลัก