รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ 37000  
ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ 37000  
นาจิก เมืองอำนาจเจริญ 37000  
ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ 37000  
เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ 37000  
สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ 37000  
คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ 37000  
นาผือ เมืองอำนาจเจริญ 37000  
น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ 37000  
นาวัง เมืองอำนาจเจริญ 37000  
นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ 37000  
โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ 37000  
โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ 37000  
ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ 37000  
หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ 37000  
กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ 37000  
ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ 37000  
นายม เมืองอำนาจเจริญ 37000  
นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ 37000  
ชานุมาน ชานุมาน 37210  
โคกสาร ชานุมาน 37210  
คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 37210  
โคกก่ง ชานุมาน 37210  
ป่าก่อ ชานุมาน 37210  
หนองข่า ปทุมราชวงศา 37110  
คำโพน ปทุมราชวงศา 37110  
นาหว้า ปทุมราชวงศา 37110  
ลือ ปทุมราชวงศา 37110  
ห้วย ปทุมราชวงศา 37110  
โนนงาม ปทุมราชวงศา 37110  
นาป่าแซง ปทุมราชวงศา 37110  
พนา พนา 37180  
จานลาน พนา 37180  
ไม้กลอน พนา 37180  
พระเหลา พนา 37180  
เสนางคนิคม เสนางคนิคม 37290  
โพนทอง เสนางคนิคม 37290  
ไร่สีสุก เสนางคนิคม 37290  
นาเวียง เสนางคนิคม 37290  
หนองไฮ เสนางคนิคม 37290  
หนองสามสี เสนางคนิคม 37290  
หัวตะพาน หัวตะพาน 37240  
คำพระ หัวตะพาน 37240  
เค็งใหญ่ หัวตะพาน 37240  
หนองแก้ว หัวตะพาน 37240  
โพนเมืองน้อย หัวตะพาน 37240  
สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน 37240  
จิกดู่ หัวตะพาน 37240  
รัตนวารี หัวตะพาน 37240  
อำนาจ ลืออำนาจ 37000  
ดงมะยาง ลืออำนาจ 37000  
เปือย ลืออำนาจ 37000  
ดงบัง ลืออำนาจ 37000  
ไร่ขี ลืออำนาจ 37000  
แมด ลืออำนาจ 37000  
โคกกลาง ลืออำนาจ 37000  
 
กลับหน้าหลัก