รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกาญจนบุรี
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย 71260  
จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย 71260  
ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย 71260  
หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย 71260  
ชะแล ทองผาภูมิ 71180  
ท่าขนุน ทองผาภูมิ 71180  
ปิล๊อก ทองผาภูมิ 71180  
ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ 71180  
สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ 71180  
ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ 71180  
หินดาด ทองผาภูมิ 71180  
เขาน้อย ท่าม่วง 71110  
ท่าตะคร้อ ท่าม่วง 71130  
ท่าม่วง ท่าม่วง 71110  
ท่าล้อ ท่าม่วง 71000 เฉพาะ หมู่ 1-2(ส่วนหมู่ 3-5 ใช้รหัส 71110)
ท่าล้อ ท่าม่วง 71110 เฉพาะ หมู่ 3-5(ส่วนหมู่ 1-2 ใช้รหัส 71000)
ทุ่งทอง ท่าม่วง 71110  
บ้านใหม่ ท่าม่วง 71110  
พังตรุ ท่าม่วง 71110  
ม่วงชุม ท่าม่วง 71110  
รางสาลี่ ท่าม่วง 71110  
วังขนาย ท่าม่วง 71110  
วังศาลา ท่าม่วง 71110 เฉพาะ หมู่ 1-2, 4-5, 7-9(ส่วนหมู่ 3, 6 ใช้รหัส 71130)
วังศาลา ท่าม่วง 71130 เฉพาะ หมู่ 3, 6(ส่วนหมู่ 1-2, 4-5, 7-9 ใช้รหัส 71110)
หนองขาว ท่าม่วง 71110  
หนองตากยา ท่าม่วง 71110  
เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา 71120  
โคกตะบอง ท่ามะกา 71120  
ดอนขมิ้น ท่ามะกา 71120  
ดอนชะเอม ท่ามะกา 71130  
ตะคร้ำเอน ท่ามะกา 71130  
ท่ามะกา ท่ามะกา 71120  
ท่าไม้ ท่ามะกา 71120  
ท่าเรือ ท่ามะกา 71130  
ท่าเสา ท่ามะกา 71120  
พงตึก ท่ามะกา 71120  
พระแท่น ท่ามะกา 71130  
ยางม่วง ท่ามะกา 71120  
สนามแย้ ท่ามะกา 70190  
แสนตอ ท่ามะกา 71130  
หนองลาน ท่ามะกา 71130  
หวายเหนียว ท่ามะกา 71120  
อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา 71130  
ท่าเสา ไทรโยค 71150  
ไทรโยค ไทรโยค 71150  
บ้องตี้ ไทรโยค 71150  
ลุ่มสุ่ม ไทรโยค 71150  
วังกระแจะ ไทรโยค 71150  
ศรีมงคล ไทรโยค 71150  
สิงห์ ไทรโยค 71150  
ช่องด่าน บ่อพลอย 71160  
บ่อพลอย บ่อพลอย 71160  
หนองกร่าง บ่อพลอย 71220  
หนองกุ่ม บ่อพลอย 71160  
หนองรี บ่อพลอย 71220  
หลุมรัง บ่อพลอย 71160  
ดอนเจดีย์ พนมทวน 71140  
ดอนตาเพชร พนมทวน 71140  
ทุ่งสมอ พนมทวน 71140  
พนมทวน พนมทวน 71140  
พังตรุ พนมทวน 71140  
รางหวาย พนมทวน 71170  
หนองโรง พนมทวน 71140  
หนองสาหร่าย พนมทวน 71140  
เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี 71000  
แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี 71000  
ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี 71190  
ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี 71000  
บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี 71000  
บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี 71000  
บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี 71000  
ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี 71000  
ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี 71190  
วังด้ง เมืองกาญจนบุรี 71190  
วังเย็น เมืองกาญจนบุรี 71000  
หนองบัว เมืองกาญจนบุรี 71190  
หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี 71000  
ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ 71210  
เลาขวัญ เลาขวัญ 71210  
หนองนกแก้ว เลาขวัญ 71210  
หนองประดู่ เลาขวัญ 71210  
หนองปลิง เลาขวัญ 71210  
หนองฝ้าย เลาขวัญ 71210  
หนองโสน เลาขวัญ 71210  
เขาโจด ศรีสวัสดิ์ 71220  
ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ 71250  
ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ 71250  
นาสวน ศรีสวัสดิ์ 71250  
แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ 71250  
หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ 71250  
ปรังเผล สังขละบุรี 71240  
ไล่โว่ สังขละบุรี 71240  
หนองลู สังขละบุรี 71240  
สมเด็จเจริญ หนองปรือ 71220  
หนองปรือ หนองปรือ 71220  
หนองปลาไหล หนองปรือ 71220  
ดอนแสลบ ห้วยกระเจา 71170  
วังไผ่ ห้วยกระเจา 71170  
สระลงเรือ ห้วยกระเจา 71170  
ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 71170  
 
กลับหน้าหลัก