รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชัยนาท
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ในเมือง เมืองชัยนาท 17000  
บ้านกล้วย เมืองชัยนาท 17000  
ท่าชัย เมืองชัยนาท 17000  
ชัยนาท เมืองชัยนาท 17000  
เขาท่าพระ เมืองชัยนาท 17000  
หาดท่าเสา เมืองชัยนาท 17000  
ธรรมามูล เมืองชัยนาท 17000  
เสือโฮก เมืองชัยนาท 17000  
นางลือ เมืองชัยนาท 17000  
คุ้งสำเภา มโนรมย์ 17110  
วัดโคก มโนรมย์ 17110  
ศิลาดาน มโนรมย์ 17110  
ท่าฉนวน มโนรมย์ 17110  
หางน้ำสาคร มโนรมย์ 17170  
ไร่พัฒนา มโนรมย์ 17170  
อู่ตะเภา มโนรมย์ 17170  
วัดสิงห์ วัดสิงห์ 17120  
มะขามเฒ่า วัดสิงห์ 17120  
หนองน้อย วัดสิงห์ 17120  
หนองบัว วัดสิงห์ 17120  
หนองขุ่น วัดสิงห์ 17120  
บ่อแร่ วัดสิงห์ 17120  
วังหมัน วัดสิงห์ 17120  
สรรพยา สรรพยา 17150  
ตลุก สรรพยา 17150  
เขาแก้ว สรรพยา 17150  
โพนางดำตก สรรพยา 17150  
โพนางดำออก สรรพยา 17150  
บางหลวง สรรพยา 17150  
หาดอาษา สรรพยา 17150  
แพรกศรีราชา สรรคบุรี 17140  
เที่ยงแท้ สรรคบุรี 17140  
ห้วยกรด สรรคบุรี 17140  
โพงาม สรรคบุรี 17140  
บางขุด สรรคบุรี 17140  
ดงคอน สรรคบุรี 17140  
ดอนกำ สรรคบุรี 17140  
ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี 17140  
หันคา หันคา 17130  
บ้านเชี่ยน หันคา 17130  
ไพรนกยูง หันคา 17130  
หนองแซง หันคา 17160  
ห้วยงู หันคา 17160  
วังไก่เถื่อน หันคา 17130  
เด่นใหญ่ หันคา 17130  
สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา 17160  
หนองมะโมง หนองมะโมง 17120  
 
กลับหน้าหลัก