รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครปฐม
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม 73000  
บางแขม เมืองนครปฐม 73000  
พระประโทน เมืองนครปฐม 73000  
ธรรมศาลา เมืองนครปฐม 73000  
ตาก้อง เมืองนครปฐม 73000  
มาบแค เมืองนครปฐม 73000  
สนามจันทร์ เมืองนครปฐม 73000  
ดอนยายหอม เมืองนครปฐม 73000  
ถนนขาด เมืองนครปฐม 73000  
บ่อพลับ เมืองนครปฐม 73000  
นครปฐม เมืองนครปฐม 73000  
วังตะกู เมืองนครปฐม 73000  
หนองปากโลง เมืองนครปฐม 73000  
สามควายเผือก เมืองนครปฐม 73000  
ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม 73000  
หนองดินแดง เมืองนครปฐม 73000  
วังเย็น เมืองนครปฐม 73000  
โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม 73000  
ลำพยา เมืองนครปฐม 73000  
สระกะเทียม เมืองนครปฐม 73000  
สวนป่าน เมืองนครปฐม 73000  
ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม 73000  
ทัพหลวง เมืองนครปฐม 73000  
หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม 73000  
บ้านยาง เมืองนครปฐม 73000  
ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน 73140  
กระตีบ กำแพงแสน 73180  
ทุ่งลูกนก กำแพงแสน 73140  
ห้วยขวาง กำแพงแสน 73140  
ทุ่งขวาง กำแพงแสน 73140  
สระสี่มุม กำแพงแสน 73140  
ทุ่งบัว กำแพงแสน 73140  
ดอนข่อย กำแพงแสน 73140  
สระพัฒนา กำแพงแสน 73180  
ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน 73140  
ห้วยม่วง กำแพงแสน 73180  
กำแพงแสน กำแพงแสน 73140  
รางพิกุล กำแพงแสน 73140  
หนองกระทุ่ม กำแพงแสน 73140  
วังน้ำเขียว กำแพงแสน 73140  
นครชัยศรี นครชัยศรี 73120  
บางกระเบา นครชัยศรี 73120  
วัดแค นครชัยศรี 73120  
ท่าตำหนัก นครชัยศรี 73120  
บางแก้ว นครชัยศรี 73120  
ท่ากระชับ นครชัยศรี 73120  
ขุนแก้ว นครชัยศรี 73120  
ท่าพระยา นครชัยศรี 73120  
พะเนียด นครชัยศรี 73120  
บางระกำ นครชัยศรี 73120  
โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี 73120  
ศรีษะทอง นครชัยศรี 73120  
แหลมบัว นครชัยศรี 73120  
ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี 73120  
สัมปทวน นครชัยศรี 73120  
วัดสำโรง นครชัยศรี 73120  
ดอนแฝก นครชัยศรี 73120  
ห้วยพลู นครชัยศรี 73120  
วัดละมุด นครชัยศรี 73120  
บางพระ นครชัยศรี 73120  
บางแก้วฟ้า นครชัยศรี 73120  
ลานตากฟ้า นครชัยศรี 73120  
งิ้วราย นครชัยศรี 73120  
ไทยาวาส นครชัยศรี 73120  
สามง่าม ดอนตูม 73150  
ห้วยพระ ดอนตูม 73150  
ลำเหย ดอนตูม 73150  
ดอนพุทรา ดอนตูม 73150  
บ้านหลวง ดอนตูม 73150  
ดอนรวก ดอนตูม 73150  
ห้วยด้วน ดอนตูม 73150  
ลำลูกบัว ดอนตูม 73150  
บางเลน บางเลน 73130  
บางปลา บางเลน 73130  
บางหลวง บางเลน 73190  
บางภาษี บางเลน 73130  
บางระกำ บางเลน 73130  
บางไทรป่า บางเลน 73130  
หินมูล บางเลน 73190  
ไทรงาม บางเลน 73130  
ดอนตูม บางเลน 73130  
นิลเพชร บางเลน 73130  
บัวปากท่า บางเลน 73130  
คลองนกกระทุง บางเลน 73130  
นราภิรมย์ บางเลน 73130  
ลำพญา บางเลน 73130  
ไผ่หูช้าง บางเลน 73130  
ท่าข้าม สามพราน 73110  
ทรงคนอง สามพราน 73110  
หอมเกร็ด สามพราน 73110  
บางกระทึก สามพราน 73110  
บางเตย สามพราน 73110  
สามพราน สามพราน 73110  
บางช้าง สามพราน 73110  
ไร่ขิง สามพราน 73110  
ท่าตลาด สามพราน 73110  
กระทุ่มล้ม สามพราน 73220  
คลองใหม่ สามพราน 73110  
ตลาดจินดา สามพราน 73110  
คลองจินดา สามพราน 73110  
ยายชา สามพราน 73110  
บ้านใหม่ สามพราน 73110  
อ้อมใหญ่ สามพราน 73160  
ศาลายา พุทธมณฑล 73170  
คลองโยง พุทธมณฑล 73170  
มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล 73170  
       
 
กลับหน้าหลัก