รหัสไปรษณีย์ จังหวัดปทุมธานี
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
บางปรอก เมืองปทุมธานี 12000  
บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี 12000  
บ้านกลาง เมืองปทุมธานี 12000  
บ้านฉาง เมืองปทุมธานี 12000  
บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี 12000  
บางขะแยง เมืองปทุมธานี 12000  
บางคูวัด เมืองปทุมธานี 12000  
บางหลวง เมืองปทุมธานี 12000  
บางเดื่อ เมืองปทุมธานี 12000  
บางพูด เมืองปทุมธานี 12000  
บางพูน เมืองปทุมธานี 12000  
บางกะดี เมืองปทุมธานี 12000  
สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี 12000  
หลักหก เมืองปทุมธานี 12000  
คลองหนึ่ง คลองหลวง 12120  
คลองสอง คลองหลวง 12120  
คลองสาม คลองหลวง 12120  
คลองสี่ คลองหลวง 12120  
คลองห้า คลองหลวง 12120  
คลองหก คลองหลวง 12120  
คลองเจ็ด คลองหลวง 12120  
ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 12130  
บึงยี่โถ ธัญบุรี 12130  
รังสิต ธัญบุรี 12110  
ลำผักกูด ธัญบุรี 12110  
บึงสนั่น ธัญบุรี 12110  
บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 12110  
บึงบา หนองเสือ 12170  
บึงบอน หนองเสือ 12170  
บึงกาสาม หนองเสือ 12170  
บึงชำอ้อ หนองเสือ 12170  
หนองสามวัง หนองเสือ 12170  
ศาลาครุ หนองเสือ 12170  
นพรัตน์ หนองเสือ 12170  
ระแหง ลาดหลุมแก้ว 12140  
ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว 12140  
คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 12140  
คูขวาง ลาดหลุมแก้ว 12140  
คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 12140  
บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว 12140  
หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว 12140  
คูคต ลำลูกกา 12130  
ลาดสวาย ลำลูกกา 12150  
บึงคำพร้อย ลำลูกกา 12150  
ลำลูกกา ลำลูกกา 12150  
บึงทองหลาง ลำลูกกา 12150  
ลำไทร ลำลูกกา 12150  
บึงคอไห ลำลูกกา 12150  
พืชอุดม ลำลูกกา 12150  
บางเตย สามโคก 12160  
คลองควาย สามโคก 12160  
สามโคก สามโคก 12160  
กระแชง สามโคก 12160  
บางโพธิ์เหนือ สามโคก 12160  
เชียงรากใหญ่ สามโคก 12160  
บ้านปทุม สามโคก 12160  
บ้านงิ้ว สามโคก 12160  
เชียงรากน้อย สามโคก 12160  
บางกระบือ สามโคก 12160  
ท้ายเกาะ สามโคก 12160  
 
กลับหน้าหลัก