รหัสไปรษณีย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000  
เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000  
คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000  
ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000  
อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000  
บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77210  
กุยบุรี กุยบุรี 77150  
กุยเหนือ กุยบุรี 77150  
เขาแดง กุยบุรี 77150  
ดอนยายหนู กุยบุรี 77150  
สามกระทาย กุยบุรี 77150  
หาดขาม กุยบุรี 77150  
ทับสะแก ทับสะแก 77130  
อ่างทอง ทับสะแก 77130  
นาหูกวาง ทับสะแก 77130  
เขาล้าน ทับสะแก 77130  
ห้วยยาง ทับสะแก 77130  
แสงอรุณ ทับสะแก 77130  
กำเนิดนพคุณ บางสะพาน 77140  
พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน 77140  
ร่อนทอง บางสะพาน 77230  
ธงชัย บางสะพาน 77190  
ชัยเกษม บางสะพาน 77190  
ทองมงคล บางสะพาน 77230  
แม่รำพึง บางสะพาน 77140  
ปากแพรก บางสะพานน้อย 77170  
บางสะพาน บางสะพานน้อย 77170  
ทรายทอง บางสะพานน้อย 77170  
ช้างแรก บางสะพานน้อย 77170  
ไชยราช บางสะพานน้อย 77170  
ปราณบุรี ปราณบุรี 77120  
เขาน้อย ปราณบุรี 77120  
ปากน้ำปราณ ปราณบุรี 77220  
หนองตาแต้ม ปราณบุรี 77120  
วังก์พง ปราณบุรี 77120  
เขาจ้าว ปราณบุรี 77120  
หัวหิน หัวหิน 77110  
หนองแก หัวหิน 77110  
หินเหล็กไฟ หัวหิน 77110  
หนองพลับ หัวหิน 77110  
ทับใต้ หัวหิน 77110  
ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน 77110  
บึงนคร หัวหิน 77110  
สามร้อยยอด สามร้อยยอด 77120  
ศิลาลอย สามร้อยยอด 77180  
ไร่เก่า สามร้อยยอด 77180  
ศาลาลัย สามร้อยยอด 77180  
ไร่ใหม่ สามร้อยยอด 77180  
 
กลับหน้าหลัก