รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสระบุรี
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ปากเพรียว เมืองสระบุรี 18000  
ดาวเรือง เมืองสระบุรี 18000  
นาโฉง เมืองสระบุรี 18000  
โคกสว่าง เมืองสระบุรี 18000  
หนองโน เมืองสระบุรี 18000  
หนองยาว เมืองสระบุรี 18000  
ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี 18000  
หนองปลาไหล เมืองสระบุรี 18000  
กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี 18000  
ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี 18000  
ตะกุด เมืองสระบุรี 18000  
แก่งคอย แก่งคอย 18110  
ทับกวาง แก่งคอย 18260  
ตาลเดี่ยว แก่งคอย 18260  
ห้วยแห้ง แก่งคอย 18260  
ท่าคล้อ แก่งคอย 18260  
หินซ้อน แก่งคอย 18260  
บ้านธาตุ แก่งคอย 18260  
บ้านป่า แก่งคอย 18260  
ท่าตูม แก่งคอย 18260  
ชะอม แก่งคอย 18260  
สองคอน แก่งคอย 18260  
เตาปูน แก่งคอย 18260  
ชำผักแพว แก่งคอย 18260  
ท่ามะปราง แก่งคอย 18110  
หนองแค หนองแค 18140  
กุ่มหัก หนองแค 18140  
คชสิทธิ์ หนองแค 18250  
โคกตูม หนองแค 18250  
โคกแย้ หนองแค 18230  
บัวลอย หนองแค 18230  
ไผ่ต่ำ หนองแค 18140  
โพนทอง หนองแค 18250  
ห้วยขมิ้น หนองแค 18230  
ห้วยทราย หนองแค 18230  
หนองไข่น้ำ หนองแค 18140  
หนองแขม หนองแค 18140  
หนองจิก หนองแค 18230  
หนองจรเข้ หนองแค 18140  
หนองนาก หนองแค 18230  
หนองปลาหมอ หนองแค 18140  
หนองปลิง หนองแค 18140  
หนองโรง หนองแค 18140  
หนองหมู วิหารแดง 18150  
บ้านลำ วิหารแดง 18150  
คลองเรือ วิหารแดง 18150  
วิหารแดง วิหารแดง 18150  
หนองสรวง วิหารแดง 18150  
เจริญธรรม วิหารแดง 18150  
หนองแซง หนองแซง 18170  
หนองควายโซ หนองแซง 18170  
หนองหัวโพ หนองแซง 18170  
หนองสีดา หนองแซง 18170  
หนองกบ หนองแซง 18170  
ไก่เส่า หนองแซง 18170  
โคกสะอาด หนองแซง 18170  
ม่วงหวาน หนองแซง 18170  
เขาดิน หนองแซง 18170  
บ้านหมอ บ้านหมอ 18130  
บางโขมด บ้านหมอ 18130  
สร่างโศก บ้านหมอ 18130  
ตลาดน้อย บ้านหมอ 18130  
หรเทพ บ้านหมอ 18130  
โคกใหญ่ บ้านหมอ 18130  
ไผ่ขวาง บ้านหมอ 18130  
บ้านครัว บ้านหมอ 18270  
หนองบัว บ้านหมอ 18130  
ดอนพุด ดอนพุด 18210  
ไผ่หลิ่ว ดอนพุด 18210  
บ้านหลวง ดอนพุด 18210  
ดงตะงาว ดอนพุด 18210  
หนองโดน หนองโดน 18190  
บ้านกลับ หนองโดน 18190  
ดอนทอง หนองโดน 18190  
บ้านโปร่ง หนองโดน 18190  
พระพุทธบาท พระพุทธบาท 18120  
ขุนโขลน พระพุทธบาท 18120  
ธารเกษม พระพุทธบาท 18120  
นายาว พระพุทธบาท 18120  
พุคำจาน พระพุทธบาท 18120  
เขาวง พระพุทธบาท 18120  
ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท 18120  
พุกร่าง พระพุทธบาท 18120  
หนองแก พระพุทธบาท 18120  
เสาไห้ เสาไห้ 18160  
บ้านยาง เสาไห้ 18160  
หัวปลวก เสาไห้ 18160  
งิ้วงาม เสาไห้ 18160  
ศาลารีไทย เสาไห้ 18160  
ต้นตาล เสาไห้ 18160  
ท่าช้าง เสาไห้ 18160  
พระยาทด เสาไห้ 18160  
ม่วงงาม เสาไห้ 18160  
เริงราง เสาไห้ 18160  
เมืองเก่า เสาไห้ 18160  
สวนดอกไม้ เสาไห้ 18160  
มวกเหล็ก มวกเหล็ก 18180  
มิตรภาพ มวกเหล็ก 18180  
หนองย่างเสือ มวกเหล็ก 18180  
ลำสมพุง มวกเหล็ก 18180  
ลำพญากลาง มวกเหล็ก 18180  
ซับสนุ่น มวกเหล็ก 18220  
แสลงพัน วังม่วง 18220  
คำพราน วังม่วง 18220  
วังม่วง วังม่วง 18220  
เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 18000  
บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ 18000  
ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ 18000  
พุแค เฉลิมพระเกียรติ 18240  
ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ 18000  
หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ 18240  
 
กลับหน้าหลัก