รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกำแพงเพชร
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ในเมือง เมืองกำแพงเพชร 62000  
ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร 62160  
อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร 62000  
นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร 62000  
นครชุม เมืองกำแพงเพชร 62000  
ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร 62000  
ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร 62000  
หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร 62000  
คณฑี เมืองกำแพงเพชร 62000  
นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร 62000  
เทพนคร เมืองกำแพงเพชร 62000  
วังทอง เมืองกำแพงเพชร 62000  
ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร 62000  
คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร 62000  
ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร 62160  
สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร 62000  
ไทรงาม ไทรงาม 62150  
หนองคล้า ไทรงาม 62150  
หนองทอง ไทรงาม 62150  
หนองไม้กอง ไทรงาม 62150  
มหาชัย ไทรงาม 62150  
พานทอง ไทรงาม 62150  
หนองแม่แตง ไทรงาม 62150  
คลองน้ำไหล คลองลาน 62180  
โป่งน้ำร้อน คลองลาน 62180  
คลองลานพัฒนา คลองลาน 62180  
สักงาม คลองลาน 62180  
ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี 62130  
ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี 62130  
แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี 62130  
สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี 62140  
บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี 62140  
ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี 62140  
วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี 62140  
โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี 62140  
ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี 62140  
วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี 62140  
เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี 62130  
คลองขลุง คลองขลุง 62120  
ท่ามะเขือ คลองขลุง 62120  
ท่าพุทรา คลองขลุง 62120  
แม่ลาด คลองขลุง 62120  
วังยาง คลองขลุง 62120  
วังแขม คลองขลุง 62120  
หัวถนน คลองขลุง 62120  
วังไทร คลองขลุง 62120  
วังบัว คลองขลุง 62120  
คลองสมบูรณ์ คลองขลุง 62120  
พรานกระต่าย พรานกระต่าย 62120  
หนองหัววัว พรานกระต่าย 62110  
ท่าไม้ พรานกระต่าย 62110  
วังควง พรานกระต่าย 62110  
วังตะแบก พรานกระต่าย 62110  
เขาคีริส พรานกระต่าย 62110  
คุยบ้านโอง พรานกระต่าย 62110  
คลองพิไกร พรานกระต่าย 62110  
ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย 62110  
ห้วยยั้ง พรานกระต่าย 62110  
ลานกระบือ ลานกระบือ 62170  
ช่องลม ลานกระบือ 62170  
หนองหลวง ลานกระบือ 62170  
โนนพลวง ลานกระบือ 62170  
ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ 62170  
บึงทับแรต ลานกระบือ 62170  
จันทิมา ลานกระบือ 62170  
ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา 62190  
ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา 62190  
ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา 62190  
โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง 62120  
หินดาต ปางศิลาทอง 62120  
ปางตาไว ปางศิลาทอง 62120  
บึงสามัคคี บึงสามัคคี 62210  
วังชะโอน บึงสามัคคี 62210  
ระหาน บึงสามัคคี 62210  
เทพนิมิต บึงสามัคคี 62210  
โกสัมพี โกสัมพีนคร 62000  
เพชรชมภู โกสัมพีนคร 62000  
ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร 62000  
 
กลับหน้าหลัก