รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครสวรรค์
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ 60000  
กลางแดด เมืองนครสวรรค์ 60000  
เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ 60000  
แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ 60000  
ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ 60000  
นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ 60000  
นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ 60000  
บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ 60000  
บางม่วง เมืองนครสวรรค์ 60000  
บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ 60000  
บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ 60000  
พระนอน เมืองนครสวรรค์ 60000  
วัดไทร เมืองนครสวรรค์ 60000  
หนองกรด เมืองนครสวรรค์ 60240  
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ 60240  
หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ 60000  
บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ 60000  
โกรกพระ โกรกพระ 60170  
ยางตาล โกรกพระ 60170  
บางมะฝ่อ โกรกพระ 60170  
บางประมุง โกรกพระ 60170  
นากลาง โกรกพระ 60170  
ศาลาแดง โกรกพระ 60170  
เนินกว้าว โกรกพระ 60170  
เนินศาลา โกรกพระ 60170  
หาดสูง โกรกพระ 60170  
ชุมแสง ชุมแสง 60120  
ทับกฤช ชุมแสง 60250  
พิกุล ชุมแสง 60120  
เกยไชย ชุมแสง 60120  
ท่าไม้ ชุมแสง 60120  
บางเคียน ชุมแสง 60120  
หนองกระเจา ชุมแสง 60120  
พันลาน ชุมแสง 60250  
โคกหม้อ ชุมแสง 60120  
ไผ่สิงห์ ชุมแสง 60120  
ฆะมัง ชุมแสง 60120  
ทับกฤชใต้ ชุมแสง 60250  
หนองบัว หนองบัว 60110  
หนองกลับ หนองบัว 60110  
ธารทหาร หนองบัว 60110  
ห้วยร่วม หนองบัว 60110  
ห้วยถั่วใต้ หนองบัว 60110  
ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว 60110  
ห้วยใหญ่ หนองบัว 60110  
ทุ่งทอง หนองบัว 60110  
วังบ่อ หนองบัว 60110  
ท่างิ้ว บรรพตพิสัย 60180  
บางตาหงาย บรรพตพิสัย 60180  
หูกวาง บรรพตพิสัย 60180  
อ่างทอง บรรพตพิสัย 60180  
บ้านแดน บรรพตพิสัย 60180  
บางแก้ว บรรพตพิสัย 60180  
ตาขีด บรรพตพิสัย 60180  
ตาสัง บรรพตพิสัย 60180  
ด่านช้าง บรรพตพิสัย 60180  
หนองกรด บรรพตพิสัย 60180  
หนองตางู บรรพตพิสัย 60180  
บึงปลาทู บรรพตพิสัย 60180  
เจริญผล บรรพตพิสัย 60180  
มหาโพธิ เก้าเลี้ยว 60230  
เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว 60230  
หนองเต่า เก้าเลี้ยว 60230  
เขาดิน เก้าเลี้ยว 60230  
หัวดง เก้าเลี้ยว 60230  
ตาคลี ตาคลี 60140  
ช่องแค ตาคลี 60210  
จันเสน ตาคลี 60260  
ห้วยหอม ตาคลี 60210  
หัวหวาย ตาคลี 60140  
หนองโพ ตาคลี 60140  
หนองหม้อ ตาคลี 60140  
สร้อยทอง ตาคลี 60210  
ลาดทิพรส ตาคลี 60260  
พรหมนิมิต ตาคลี 60210  
ท่าตะโก ท่าตะโก 60160  
พนมรอก ท่าตะโก 60160  
หัวถนน ท่าตะโก 60160  
สายลำโพง ท่าตะโก 60160  
วังมหากร ท่าตะโก 60160  
ดอนคา ท่าตะโก 60160  
ทำนบ ท่าตะโก 60160  
วังใหญ่ ท่าตะโก 60160  
พนมเศษ ท่าตะโก 60160  
หนองหลวง ท่าตะโก 60160  
โคกเดื่อ ไพศาลี 60220  
สำโรงชัย ไพศาลี 60220  
วังน้ำลัด ไพศาลี 60220  
ตะคร้อ ไพศาลี 60220  
โพธิ์ประสาท ไพศาลี 60220  
วังข่อย ไพศาลี 60220  
นาขอม ไพศาลี 60220  
ไพศาลี ไพศาลี 60220  
พยุหะ พยุหะคีรี 60130  
เนินมะกอก พยุหะคีรี 60130  
นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี 60130  
ม่วงหัก พยุหะคีรี 60130  
ยางขาว พยุหะคีรี 60130  
ย่านมัทรี พยุหะคีรี 60130  
เขาทอง พยุหะคีรี 60130  
ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี 60130  
น้ำทรง พยุหะคีรี 60130  
เขากะลา พยุหะคีรี 60130  
สระทะเล พยุหะคีรี 60130  
ลาดยาว ลาดยาว 60150  
ห้วยน้ำหอม ลาดยาว 60150  
วังม้า ลาดยาว 60150  
วังเมือง ลาดยาว 60150  
สร้อยละคร ลาดยาว 60150  
มาบแก ลาดยาว 60150  
หนองยาว ลาดยาว 60150  
หนองนมวัว ลาดยาว 60150  
บ้านไร่ ลาดยาว 60150  
เนินขี้เหล็ก ลาดยาว 60150  
ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว 60150  
สระแก้ว ลาดยาว 60150  
ตากฟ้า ตากฟ้า 60190  
ลำพยนต์ ตากฟ้า 60190  
สุขสำราญ ตากฟ้า 60190  
หนองพิกุล ตากฟ้า 60190  
พุนกยูง ตากฟ้า 60190  
อุดมธัญญา ตากฟ้า 60190  
เขาชายธง ตากฟ้า 60190  
แม่วงก์ แม่วงก์ 60150  
แม่เล่ย์ แม่วงก์ 60150  
วังซ่าน แม่วงก์ 60150  
เขาชนกัน แม่วงก์ 60150  
แม่เปิน แม่เปิน 60150  
ชุมตาบง ชุมตาบง 60150  
ปางสวรรค์ ชุมตาบง 60150  
 
กลับหน้าหลัก