รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพะเยา
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เวียง เมืองพะเยา 56000  
แม่ต๋ำ เมืองพะเยา 56000  
แม่นาเรือ เมืองพะเยา 56000  
บ้านตุ่น เมืองพะเยา 56000  
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา 56000  
บ้านต๋อม เมืองพะเยา 56000  
แม่กา เมืองพะเยา 56000  
บ้านใหม่ เมืองพะเยา 56000  
จำป่าหวาย เมืองพะเยา 56000  
ท่าวังทอง เมืองพะเยา 56000  
แม่ใส เมืองพะเยา 56000  
บ้านสาง เมืองพะเยา 56000  
ท่าจำปี เมืองพะเยา 56000  
สันป่าม่วง เมืองพะเยา 56000  
ห้วยข้าวก่ำ จุน 56150  
จุน จุน 56150  
ลอ จุน 56150  
หงส์หิน จุน 56150  
ทุ่งรวงทอง จุน 56150  
ห้วยยางขาม จุน 56150  
พระธาตุขิงแกง จุน 56150  
หย่วน หย่วน 56110  
น้ำแวน เชียงคำ 56110  
เวียง เชียงคำ 56110  
ฝายกวาง เชียงคำ 56110  
เจดีย์คำ เชียงคำ 56110  
ร่มเย็น เชียงคำ 56110  
เชียงบาน เชียงคำ 56110  
แม่ลาว เชียงคำ 56110  
อ่างทอง เชียงคำ 56110  
ทุ่งผาสุข เชียงคำ 56110  
เชียงม่วน เชียงม่วน 56160  
บ้านมาง เชียงม่วน 56160  
สระ เชียงม่วน 56160  
ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ 56120  
ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ 56120  
บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ 56120  
บ้านปิน ดอกคำใต้ 56120  
ห้วยลาน ดอกคำใต้ 56120  
สันโค้ง ดอกคำใต้ 56120  
ป่าซาง ดอกคำใต้ 56120  
หนองหล่ม ดอกคำใต้ 56120  
ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ 56120  
บุญเกิด ดอกคำใต้ 56120  
สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ 56120  
คือเวียง ดอกคำใต้ 56120  
ปง ปง 56140  
ควร ปง 56140  
ออย ปง 56140  
งิม ปง 56140  
ผาช้างน้อย ปง 56140  
นาปรัง ปง 56140  
ขุนควร ปง 56140  
แม่ใจ แม่ใจ 56130  
ศรีถ้อย แม่ใจ 56130  
แม่สุก แม่ใจ 56130  
ป่าแฝก แม่ใจ 56130  
บ้านเหล่า แม่ใจ 56130  
เจริญราษฎร์ แม่ใจ 56130  
ภูซาง ภูซาง 56110  
ป่าสัก ภูซาง 56110  
ทุ่งกล้วย ภูซาง 56110  
เชียงแรง ภูซาง 56110  
สบบง ภูซาง 56110  
ห้วยแก้ว ภูกามยาว 56000  
ดงเจน ภูกามยาว 56000  
แม่อิง ภูกามยาว 56000  
 
กลับหน้าหลัก