รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ 67000  
ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ 67000  
บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ 67000  
สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ 67000  
ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ 67000  
นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ 67000  
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ 67250  
ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ 67000  
บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ 67000  
ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ 67000  
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ 67000  
นายม เมืองเพชรบูรณ์ 67210  
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ 67210  
น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ 67000  
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ 67210  
ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ 67000  
ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ 67210  
ชนแดน ชนแดน 67150  
ดงขุย ชนแดน 67190  
ท่าข้าม ชนแดน 67150  
พุทธบาท ชนแดน 67150  
ลาดแค ชนแดน 67150  
บ้านกล้วย ชนแดน 67190  
ซับพุทรา ชนแดน 67150  
ตะกุดไร ชนแดน 67190  
ศาลาลาย ชนแดน 67150  
หล่มสัก หล่มสัก 67110  
วัดป่า หล่มสัก 67110  
ตาลเดี่ยว หล่มสัก 67110  
ฝายนาแซง หล่มสัก 67110  
หนองสว่าง หล่มสัก 67110  
น้ำเฮี้ย หล่มสัก 67110  
สักหลง หล่มสัก 67110  
ท่าอิบุญ หล่มสัก 67110  
บ้านโสก หล่มสัก 67110  
บ้านติ้ว หล่มสัก 67110  
ห้วยไร่ หล่มสัก 67110  
น้ำก้อ หล่มสัก 67110  
ปากช่อง หล่มสัก 67110  
น้ำชุน หล่มสัก 67110  
หนองไขว่ หล่มสัก 67110  
ลานบ่า หล่มสัก 67110  
บุ่งคล้า หล่มสัก 67110  
บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก 67110  
บ้านกลาง หล่มสัก 67110  
ช้างตะลูด หล่มสัก 67110  
บ้านไร่ หล่มสัก 67110  
ปากดุก หล่มสัก 67110  
บ้านหวาย หล่มสัก 67110  
หล่มเก่า หล่มเก่า 67120  
นาซำ หล่มเก่า 67120  
หินฮาว หล่มเก่า 67120  
บ้านเนิน หล่มเก่า 67120  
ศิลา หล่มเก่า 67120  
นาแซง หล่มเก่า 67120  
วังบาล หล่มเก่า 67120  
นาเกาะ หล่มเก่า 67120  
ตาดกลอย หล่มเก่า 67120  
ท่าโรง วิเชียรบุรี 67130  
สระประดู่ วิเชียรบุรี 67130  
สามแยก วิเชียรบุรี 67130  
โคกปรง วิเชียรบุรี 67130  
น้ำร้อน วิเชียรบุรี 67130  
บ่อรัง วิเชียรบุรี 67130  
พุเตย วิเชียรบุรี 67180  
พุขาม วิเชียรบุรี 67180  
ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี 67180  
ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี 67180  
บึงกระจับ วิเชียรบุรี 67130  
วังใหญ่ วิเชียรบุรี 67180  
ยางสาว วิเชียรบุรี 67130  
ซับน้อย วิเชียรบุรี 67180  
ศรีเทพ ศรีเทพ 67170  
สระกรวด ศรีเทพ 67170  
คลองกระจัง ศรีเทพ 67170  
นาสนุ่น ศรีเทพ 67170  
โคกสะอาด ศรีเทพ 67170  
หนองย่างทอย ศรีเทพ 67170  
ประดู่งาม ศรีเทพ 67170  
กองทูล หนองไผ่ 67140  
นาเฉลียง หนองไผ่ 67220  
บ้านโภชน์ หนองไผ่ 67140  
ท่าแดง หนองไผ่ 67140  
เพชรละคร หนองไผ่ 67140  
บ่อไทย หนองไผ่ 67140  
ห้วยโป่ง หนองไผ่ 67220  
วังท่าดี หนองไผ่ 67140  
บัววัฒนา หนองไผ่ 67140  
หนองไผ่ หนองไผ่ 67140  
วังโบสถ์ หนองไผ่ 67140  
ยางงาม หนองไผ่ 67220  
ท่าด้วง หนองไผ่ 67140  
ซับสมอทอด บึงสามพัน 67160  
ซับไม้แดง บึงสามพัน 67160  
หนองแจง บึงสามพัน 67160  
กันจุ บึงสามพัน 67160  
วังพิกุล บึงสามพัน 67230  
พญาวัง บึงสามพัน 67160  
ศรีมงคล บึงสามพัน 67160  
สระแก้ว บึงสามพัน 67160  
บึงสามพัน บึงสามพัน 67160  
น้ำหนาว น้ำหนาว 67260  
หลักด่าน น้ำหนาว 67260  
วังกวาง น้ำหนาว 67260  
โคกมน น้ำหนาว 67260  
วังโป่ง วังโป่ง 67240  
ท้ายดง วังโป่ง 67240  
ซับเปิบ วังโป่ง 67240  
วังหิน วังโป่ง 67240  
วังศาล วังโป่ง 67240  
ทุ่งสมอ เขาค้อ 67270  
แคมป์สน เขาค้อ 67280  
เขาค้อ เขาค้อ 67270  
ริมสีม่วง เขาค้อ 67270  
สะเดาะพง เขาค้อ 67270  
หนองแม่นา เขาค้อ 67270  
เข็กน้อย เขาค้อ 67280  
 
กลับหน้าหลัก