รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลำพูน
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ในเมือง เมืองลำพูน 51000  
เหมืองง่า เมืองลำพูน 51000  
อุโมงค์ เมืองลำพูน 51150  
หนองช้างคืน เมืองลำพูน 51150  
ประตูป่า เมืองลำพูน 51000  
ริมปิง เมืองลำพูน 51000  
ต้นธง เมืองลำพูน 51000  
บ้านแป้น เมืองลำพูน 51000  
เหมืองจี้ เมืองลำพูน 51000  
ป่าสัก เมืองลำพูน 51000  
เวียงยอง เมืองลำพูน 51000  
บ้านกลาง เมืองลำพูน 51000  
มะเขือแจ้ เมืองลำพูน 51000  
ศรีบัวบาน เมืองลำพูน 51000  
หนองหนาม เมืองลำพูน 51000  
ทาปลาดุก แม่ทา 51140  
ทาสบเส้า แม่ทา 51140  
ทากาศ แม่ทา 51170  
ทาขุมเงิน แม่ทา 51170  
ทาทุ่งหลวง แม่ทา 51170  
ทาแม่ลอบ แม่ทา 51170  
บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง 51130  
ป่าพลู บ้านโฮ่ง 51130  
เหล่ายาว บ้านโฮ่ง 51130  
ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง 51130  
หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง 51130  
ลี้ ลี้ 51110  
แม่ตืน ลี้ 51110  
นาทราย ลี้ 51110  
ดงดำ ลี้ 51110  
ก้อ ลี้ 51110  
แม่ลาน ลี้ 51110  
ป่าไผ่ ลี้ 51110  
ศรีวิชัย ลี้ 51110  
ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง 51160  
บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง 51160  
ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง 51160  
ปากบ่อง ป่าซาง 51120  
ป่าซาง ป่าซาง 51120  
แม่แรง ป่าซาง 51120  
ม่วงน้อย ป่าซาง 51120  
บ้านเรือน ป่าซาง 51120  
มะกอก ป่าซาง 51120  
ท่าตุ้ม ป่าซาง 51120  
น้ำดิบ ป่าซาง 51120  
นครเจดีย์ ป่าซาง 51120  
บ้านธิ บ้านธิ 51180  
ห้วยยาบ บ้านธิ 51180  
หนองล่อง เวียงหนองล่อง 51120  
หนองยวง เวียงหนองล่อง 51120  
วังผาง เวียงหนองล่อง 51120  
 
กลับหน้าหลัก