รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์ 53170  
หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ 53000  
วังแดง ตรอน 53140  
บ้านแก่ง ตรอน 53140  
หาดสองแคว ตรอน 53140  
น้ำอ่าง ตรอน 53140  
ข่อยสูง ตรอน 53140  
ท่าปลา ท่าปลา 53150  
หาดล้า ท่าปลา 53150  
ผาเลือด ท่าปลา 53190  
จริม ท่าปลา 53110  
น้ำหมัน ท่าปลา 53110  
ท่าแฝก ท่าปลา 53110  
นางพญา ท่าปลา 53150  
ร่วมจิต ท่าปลา 53190  
แสนตอ น้ำปาด 53110  
บ้านฝาย น้ำปาด 53110  
เด่นเหล็ก น้ำปาด 53110  
น้ำไคร้ น้ำปาด 53110  
น้ำไผ่ น้ำปาด 53110  
ห้วยมุ่น น้ำปาด 53110  
ฟากท่า ฟากท่า 53160  
สองคอน ฟากท่า 53160  
บ้านเสี้ยว ฟากท่า 53160  
สองห้อง ฟากท่า 53160  
ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก 53180  
บ้านโคก บ้านโคก 53180  
นาขุม บ้านโคก 53180  
บ่อเบี้ย บ้านโคก 53180  
ในเมือง พิชัย 53120  
บ้านดารา พิชัย 3220  
ไร่อ้อย พิชัย 53120  
ท่าสัก พิชัย 53220  
คอรุม พิชัย 53120  
บ้านหม้อ พิชัย 53120  
ท่ามะเฟือง พิชัย 53120  
บ้านโคน พิชัย 53120  
พญาแมน พิชัย 53120  
นาอิน พิชัย 53120  
นายาง พิชัย 53120  
ศรีพนมมาศ ลับแล 53130  
แม่พูล ลับแล 53130  
นานกกก ลับแล 53130  
ฝายหลวง ลับแล 53130  
ชัยจุมพล ลับแล 53130  
ไผ่ล้อม ลับแล 53210  
ทุ่งยั้ง ลับแล 53210  
ด่านแม่คำมัน ลับแล 53210  
ผักขวง ทองแสนขัน 53230  
บ่อทอง ทองแสนขัน 53230  
ป่าคาย ทองแสนขัน 53230  
น้ำพี้ ทองแสนขัน 53230  
 
กลับหน้าหลัก