รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุทัยธานี
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี 61000  
น้ำซึม เมืองอุทัยธานี 61000  
สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี 61000  
ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี 61000  
ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี 61000  
เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี 61000  
ท่าซุง เมืองอุทัยธานี 61000  
หนองแก เมืองอุทัยธานี 61000  
โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี 61000  
โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี 61000  
หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี 61000  
หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี 61000  
ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี 61000  
เนินแจง เมืองอุทัยธานี 61000  
ทัพทัน ทัพทัน 61120  
ทุ่งนาไทย ทัพทัน 61120  
เขาขี้ฝอย ทัพทัน 61120  
หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน 61120  
โคกหม้อ ทัพทัน 61120  
หนองยายดา ทัพทัน 61120  
หนองกลางดง ทัพทัน 61120  
หนองกระทุ่ม ทัพทัน 61120  
หนองสระ ทัพทัน 61120  
ตลุกดู่ ทัพทัน 61120  
สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ 61150  
หนองหลวง สว่างอารมณ์ 61150  
พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ 61150  
ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ 61150  
บ่อยาง สว่างอารมณ์ 61150  
หนองฉาง หนองฉาง 61110  
หนองยาง หนองฉาง 61110  
หนองนางนวล หนองฉาง 61110  
หนองสรวง หนองฉาง 61110  
บ้านเก่า หนองฉาง 61110  
อุทัยเก่า หนองฉาง 61110  
ทุ่งโพ หนองฉาง 61110  
ทุ่งพง หนองฉาง 61110  
เขาบางแกรก หนองฉาง 61170  
เขากวางทอง หนองฉาง 61110  
หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง 61130  
หนองไผ่ หนองขาหย่าง 61130  
ดอนกลอย หนองขาหย่าง 61130  
ห้วยรอบ หนองขาหย่าง 61130  
ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง 61130  
ท่าโพ หนองขาหย่าง 61130  
หมกแถว หนองขาหย่าง 61130  
หลุมเข้า หนองขาหย่าง 61130  
ดงขวาง หนองขาหย่าง 61130  
บ้านไร่ บ้านไร่ 61140  
ทัพหลวง บ้านไร่ 61140  
ห้วยแห้ง บ้านไร่ 61140  
คอกควาย บ้านไร่ 61140  
วังหิน บ้านไร่ 61180  
เมืองการุ้ง บ้านไร่ 61180  
แก่นมะกรูด บ้านไร่ 61180  
หนองจอก บ้านไร่ 61180  
หูช้าง บ้านไร่ 61180  
บ้านบึง บ้านไร่ 61140  
บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ 61180  
หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ 61180  
เจ้าวัด บ้านไร่ 61140  
ลานสัก ลานสัก 61160  
ประดู่ยืน ลานสัก 61160  
ป่าอ้อ ลานสัก 61160  
ระบำ ลานสัก 61160  
น้ำรอบ ลานสัก 61160  
ทุ่งนางาม ลานสัก 61160  
สุขฤทัย ห้วยคต 61170  
ทองหลาง ห้วยคต 61170  
ห้วยคต ห้วยคต 61170  
 
กลับหน้าหลัก