รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกระบี่
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ปากน้ำ เมืองกระบี่ 81000  
กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ 81000  
กระบี่น้อย เมืองกระบี่ 81000  
เขาคราม เมืองกระบี่ 81000  
เขาทอง เมืองกระบี่ 81000  
ทับปริก เมืองกระบี่ 81000  
ไสไทย เมืองกระบี่ 81000  
อ่าวนาง เมืองกระบี่ 81000  
หนองทะเล เมืองกระบี่ 81000  
คลองประสงค์ เมืองกระบี่ 81000  
เขาพนม เขาพนม 81140  
เขาดิน เขาพนม 81140  
สินปุน เขาพนม 80240  
พรุเตียว เขาพนม 80240  
หน้าเขา เขาพนม 80240  
โคกหาร เขาพนม 80240  
เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 81150  
เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 81150  
เกาะกลาง เกาะลันตา 81120  
คลองยาง เกาะลันตา 81120  
ศาลาด่าน เกาะลันตา 81150  
คลองท่อมใต้ คลองท่อม 81120  
คลองท่อมเหนือ คลองท่อม 81120  
คลองพน คลองท่อม 81170  
ทรายขาว คลองท่อม 81170  
ห้วยน้ำขาว คลองท่อม 81120  
พรุดินนา คลองท่อม 81120  
เพหลา คลองท่อม 81120  
อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก 81110  
แหลมสัก อ่าวลึก 81110  
นาเหนือ อ่าวลึก 81110  
คลองหิน อ่าวลึก 81110  
อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก 81110  
อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก 81110  
เขาใหญ่ อ่าวลึก 81110  
คลองยา อ่าวลึก 81110  
บ้านกลาง อ่าวลึก 81110  
ปลายพระยา ปลายพระยา 81160  
เขาเขน ปลายพระยา 81160  
เขาต่อ ปลายพระยา 81160  
คีรีวง ปลายพระยา 81160  
ลำทับ ลำทับ 81120  
ดินอุดม ลำทับ 81120  
ทุ่งไทรทอง ลำทับ 81120  
ดินแดง ลำทับ 81120  
เหนือคลอง เหนือคลอง 81130  
เกาะศรีบอยา เหนือคลอง 81130  
คลองขนาน เหนือคลอง 81130  
คลองเขม้า เหนือคลอง 81130  
โคกยาง เหนือคลอง 81130  
ตลิ่งชัน เหนือคลอง 81130  
ปกาสัย เหนือคลอง 81130  
ห้วยยูง เหนือคลอง 81130  
 
กลับหน้าหลัก