รหัสไปรษณีย์ จังหวัดตรัง
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
ทับเที่ยง เมืองตรัง 92000  
นาพละ เมืองตรัง 92000  
บ้านควน เมืองตรัง 92000  
นาบินหลา เมืองตรัง 92000  
ควนปริง เมืองตรัง 92000  
นาโยงใต้ เมืองตรัง 92170  
บางรัก เมืองตรัง 92000  
โคกหล่อ เมืองตรัง 92000  
นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง 92000  
หนองตรุด เมืองตรัง 92000  
น้ำผุด เมืองตรัง 92000  
นาตาล่วง เมืองตรัง 92000  
บ้านโพธิ์ เมืองตรัง 92000  
นาท่ามเหนือ เมืองตรัง 92190  
นาท่ามใต้ เมืองตรัง 92190  
กันตัง กันตัง 92110  
ควนธานี กันตัง 92110  
บางหมาก กันตัง 92110  
บางเป้า กันตัง 92110  
วังวน กันตัง 92110  
กันตังใต้ กันตัง 92110  
โคกยาง กันตัง 92110  
คลองลุ กันตัง 92110  
ย่านซื่อ กันตัง 92110  
บ่อน้ำร้อน กันตัง 92110  
บางสัก กันตัง 92110  
นาเกลือ กันตัง 92110  
เกาะลิบง กันตัง 92110  
คลองชีล้อม กันตัง 92110  
ย่านตาขาว ย่านตาขาว 92140  
หนองบ่อ ย่านตาขาว 92140  
นาชุมเห็ด ย่านตาขาว 92140  
ในควน ย่านตาขาว 92140  
โพรงจระเข้ ย่านตาขาว 92140  
ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว 92140  
ทุ่งค่าย ย่านตาขาว 92140  
เกาะเปียะ ย่านตาขาว 92140  
ท่าข้าม ปะเหลียน 92120  
ทุ่งยาว ปะเหลียน 92180  
ปะเหลียน ปะเหลียน 92180  
บางด้วน ปะเหลียน 92140  
บ้านนา ปะเหลียน 92140  
สุโสะ ปะเหลียน 92120  
ลิพัง ปะเหลียน 92180  
เกาะสุกร ปะเหลียน 92120  
ท่าพญา ปะเหลียน 92140  
แหลมสอม ปะเหลียน 92180  
บ่อหิน สิเกา 92150  
เขาไม้แก้ว สิเกา 92150  
กะลาเส สิเกา 92150  
ไม้ฝาด สิเกา 92150  
นาเมืองเพชร สิเกา 92000  
ห้วยยอด ห้วยยอด 92130  
หนองช้างแล่น ห้วยยอด 92130  
บางดี ห้วยยอด 92210  
บางกุ้ง ห้วยยอด 92210  
เขากอบ ห้วยยอด 92130  
เขาขาว ห้วยยอด 92130  
เขาปูน ห้วยยอด 92130  
ปากแจ่ม ห้วยยอด 92190  
ปากคม ห้วยยอด 92130  
ท่างิ้ว ห้วยยอด 92130  
ลำภูรา ห้วยยอด 92190  
นาวง ห้วยยอด 92210  
ห้วยนาง ห้วยยอด 92130  
ในเตา ห้วยยอด 92130  
ทุ่งต่อ ห้วยยอด 92130  
วังคีรี ห้วยยอด 92210  
เขาวิเศษ วังวิเศษ 92220  
วังมะปราง วังวิเศษ 92220  
อ่าวตง วังวิเศษ 92220  
ท่าสะบ้า วังวิเศษ 92220  
วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ 92220  
นาโยงเหนือ นาโยง 92170  
ช่อง นาโยง 92170  
ละมอ นาโยง 92170  
โคกสะบ้า นาโยง 92170  
นาหมื่นศรี นาโยง 92170  
นาข้าวเสีย นาโยง 92170  
ควนเมา รัษฎา 92160  
คลองปาง รัษฎา 92160  
หนองบัว รัษฎา 92160  
หนองปรือ รัษฎา 92130  
เขาไพร รัษฎา 92160  
 
กลับหน้าหลัก