รหัสไปรษณีย์ จังหวัดปัตตานี
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
สะบารัง เมืองปัตตานี 94000  
อาเนาะรู เมืองปัตตานี 94000  
จะบังติกอ เมืองปัตตานี 94000  
บานา เมืองปัตตานี 94000  
ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี 94000  
คลองมานิง เมืองปัตตานี 94000  
กะมิยอ เมืองปัตตานี 94000  
บาราโหม เมืองปัตตานี 94000  
ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี 94000  
รูสะมิแล เมืองปัตตานี 94000  
ตะลุโบะ เมืองปัตตานี 94000  
บาราเฮาะ เมืองปัตตานี 94000  
ปุยุด เมืองปัตตานี 94000  
โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ 94120  
มะกรูด โคกโพธิ์ 94120  
บางโกระ โคกโพธิ์ 94120  
ป่าบอน โคกโพธิ์ 94120  
ทรายขาว โคกโพธิ์ 94120  
นาประดู่ โคกโพธิ์ 94180  
ปากล่อ โคกโพธิ์ 94180  
ทุ่งพลา โคกโพธิ์ 94180  
ท่าเรือ โคกโพธิ์ 94120  
นาเกตุ โคกโพธิ์ 94120  
ควนโนรี โคกโพธิ์ 94180  
ช้างให้ตก โคกโพธิ์ 94120  
เกาะเปาะ หนองจิก 94170  
คอลอตันหยง หนองจิก 94170  
ดอนรัก หนองจิก 94170  
ดาโต๊ะ หนองจิก 94170  
ตุยง หนองจิก 94170  
ท่ากำชำ หนองจิก 94170  
บ่อทอง หนองจิก 94170  
บางเขา หนองจิก 94170  
บางตาวา หนองจิก 94170  
ปุโละปุโย หนองจิก 94170  
ยาบี หนองจิก 94170  
ลิปะสะโง หนองจิก 94170  
ปะนาเระ ปะนาเระ 94130  
ท่าข้าม ปะนาเระ 94130  
บ้านนอก ปะนาเระ 94130  
ดอน ปะนาเระ 94130  
ควน ปะนาเระ 94190  
ท่าน้ำ ปะนาเระ 94130  
คอกกระบือ ปะนาเระ 94130  
พ่อมิ่ง ปะนาเระ 94130  
บ้านกลาง ปะนาเระ 94130  
บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ 94130  
มายอ มายอ 94140  
ถนน มายอ 94140  
ตรัง มายอ 94140  
กระหวะ มายอ 94140  
ลุโบะยิไร มายอ 94140  
ลางา มายอ 94190  
กระเสาะ มายอ 94140  
เกาะจัน มายอ 94140  
ปะโด มายอ 94140  
สาคอบน มายอ 94140  
สาคอใต้ มายอ 94140  
สะกำ มายอ 94140  
ปานัน มายอ 94140  
ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง 94140  
พิเทน ทุ่งยางแดง 94140  
น้ำดำ ทุ่งยางแดง 94140  
ปากู ทุ่งยางแดง 94140  
ตะลุบัน สายบุรี 94110  
ตะบิ้ง สายบุรี 94110  
ปะเสยะวอ สายบุรี 94110  
บางเก่า สายบุรี 94110  
บือเระ สายบุรี 94110  
เตราะบอน สายบุรี 94110  
กะดุนง สายบุรี 94110  
ละหาร สายบุรี 94110  
มะนังดาลำ สายบุรี 94110  
แป้น สายบุรี 94110  
ทุ่งคล้า สายบุรี 94190  
ไทรทอง ไม้แก่น 94220  
ไม้แก่น ไม้แก่น 94220  
ตะโละไกรทอง ไม้แก่น 94220  
ดอนทราย ไม้แก่น 94220  
ตะโละ ยะหริ่ง 94150  
ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง 94150  
ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง 94150  
ตันหยงจึงงา ยะหริ่ง 94150  
ตอหลัง ยะหริ่ง 94150  
ตาแกะ ยะหริ่ง 94150  
ตาลีอายร์ ยะหริ่ง 94150  
ยามู ยะหริ่ง 94150  
บางปู ยะหริ่ง 94150  
หนองแรต ยะหริ่ง 94150  
ปิยามุมัง ยะหริ่ง 94150  
ปุลากง ยะหริ่ง 94150  
บาโลย ยะหริ่ง 94190  
สาบัน ยะหริ่ง 94150  
มะนังยง ยะหริ่ง 94150  
ราตาปันยัง ยะหริ่ง 94150  
จะรัง ยะหริ่ง 94150  
แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง 94150  
ยะรัง ยะรัง 94160  
สะดาวา ยะรัง 94160  
ประจัน ยะรัง 94160  
สะนอ ยะรัง 94160  
ระแว้ง ยะรัง 94160  
ปิตูมุดี ยะรัง 94160  
วัด ยะรัง 94160  
กระโด ยะรัง 94160  
คลองใหม่ ยะรัง 94160  
เมาะมาวี ยะรัง 94160  
กอลำ ยะรัง 94160  
เขาตูม ยะรัง 94160  
กะรุบี กะพ้อ 94230  
ตะโละดือรามัน กะพ้อ 94230  
ปล่องหอย กะพ้อ 94230  
แม่ลาน แม่ลาน 94180  
ม่วงเตี้ย แม่ลาน 94180  
ป่าไร่ แม่ลาน 94180  
 
กลับหน้าหลัก