รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพัทลุง
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 93000  
เขาเจียก เมืองพัทลุง 93000  
ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 93000  
โคกชะงาย เมืองพัทลุง 93000  
นาท่อม เมืองพัทลุง 93000  
ปรางหมู่ เมืองพัทลุง 93000  
ท่าแค เมืองพัทลุง 93000  
ลำปำ เมืองพัทลุง 93000  
ตำนาน เมืองพัทลุง 93000  
ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง 93000  
ร่มเมือง เมืองพัทลุง 93000  
ชัยบุรี เมืองพัทลุง 93000  
นาโหนด เมืองพัทลุง 93000  
พญาขัน เมืองพัทลุง 93000  
กงหรา กงหรา 93180  
ชะรัด กงหรา 93000  
คลองเฉลิม กงหรา 93180  
คลองทรายขาว กงหรา 93180  
สมหวัง กงหรา 93000  
เขาชัยสน เขาชัยสน 93130  
ควนขนุน เขาชัยสน 93130  
จองถนน เขาชัยสน 93130  
หานโพธิ์ เขาชัยสน 93130  
โคกม่วง เขาชัยสน 93130  
แม่ขรี ตะโหมด 93160  
ตะโหมด ตะโหมด 93160  
คลองใหญ่ ตะโหมด 93160  
ควนขนุน ควนขนุน 93110  
ทะเลน้อย ควนขนุน 93150  
นาขยาด ควนขนุน 93110  
พนมวังก์ ควนขนุน 93110  
แหลมโตนด ควนขนุน 93110  
ปันแต ควนขนุน 93110  
โตนดด้วน ควนขนุน 93110  
ดอนทราย ควนขนุน 93110  
มะกอกเหนือ ควนขนุน 93150  
พนางตุง ควนขนุน 93150  
ชะมวง ควนขนุน 93110  
แพรกหา ควนขนุน 93110  
ปากพะยูน ปากพะยูน 93120  
ดอนประดู่ ปากพะยูน 93120  
เกาะนางคำ ปากพะยูน 93120  
เกาะหมาก ปากพะยูน 93120  
ฝาละมี ปากพะยูน 93120  
หารเทา ปากพะยูน 93120  
ดอนทราย ปากพะยูน 93120  
เขาย่า ศรีบรรพต 93190  
เขาปู่ ศรีบรรพต 93190  
ตะแพน ศรีบรรพต 93190  
ป่าบอน ป่าบอน 93170  
โคกทราย ป่าบอน 93170  
หนองธง ป่าบอน 93170  
ทุ่งนารี ป่าบอน 93170  
วังใหม่ ป่าบอน 93170  
ท่ามะเดื่อ บางแก้ว 93140  
นาปะขอ บางแก้ว 93140  
โคกสัก บางแก้ว 93140  
ป่าพะยอม ป่าพะยอม 93110  
ลานข่อย ป่าพะยอม 93110  
เกาะเต่า ป่าพะยอม 93110  
บ้านพร้าว ป่าพะยอม 93110  
ชุมพล ศรีนครินทร์ 93000  
บ้านนา ศรีนครินทร์ 93000  
อ่างทอง ศรีนครินทร์ 93000  
ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ 93000  
 
กลับหน้าหลัก