รหัสไปรษณีย์ จังหวัดระนอง
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เขานิเวศน์ เมืองระนอง 85000  
ราชกรูด เมืองระนอง 85000  
หงาว เมืองระนอง 85000  
บางริ้น เมืองระนอง 85000  
ปากน้ำ เมืองระนอง 85000  
บางนอน เมืองระนอง 85000  
หาดส้มแป้น เมืองระนอง 85000  
ทรายแดง เมืองระนอง 85130  
เกาะพยาม เมืองระนอง 85000  
ละอุ่นใต้ ละอุ่น 85130  
ละอุ่นเหนือ ละอุ่น 85130  
บางพระใต้ ละอุ่น 85130  
บางพระเหนือ ละอุ่น 85130  
บางแก้ว ละอุ่น 85130  
ในวงเหนือ ละอุ่น 85130  
ในวงใต้ ละอุ่น 85130  
ม่วงกลวง กะเปอร์ 85120  
กะเปอร์ กะเปอร์ 85120  
เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ 85120  
บ้านนา กะเปอร์ 85120  
บางหิน กะเปอร์ 85120  
น้ำจืด กระบุรี 85110  
น้ำจืดน้อย กระบุรี 85110  
มะมุ กระบุรี 85110  
ปากจั่น กระบุรี 85110  
ลำเลียง กระบุรี 85110  
จ.ป.ร. กระบุรี 85110  
บางใหญ่ กระบุรี 85110  
นาคา สุขสำราญ 85120  
กำพวน สุขสำราญ 85120  
 
กลับหน้าหลัก