รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสงขลา
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
บ่อยาง เมืองสงขลา 90000  
เขารูปช้าง เมืองสงขลา 90000  
เกาะแต้ว เมืองสงขลา 90000  
พะวง เมืองสงขลา 90100  
ทุ่งหวัง เมืองสงขลา 90000  
เกาะยอ เมืองสงขลา 90100  
จะทิ้งพระ สทิงพระ 90190  
กระดังงา สทิงพระ 90190  
สนามชัย สทิงพระ 90190  
ดีหลวง สทิงพระ 90190  
ชุมพล สทิงพระ 90190  
คลองรี สทิงพระ 90190  
คูขุด สทิงพระ 90190  
ท่าหิน สทิงพระ 90190  
วัดจันทร์ สทิงพระ 90190  
บ่อแดง สทิงพระ 90190  
บ่อดาน สทิงพระ 90190  
บ้านนา จะนะ 90130  
ป่าชิง จะนะ 90130  
สะพานไม้แก่น จะนะ 90130  
สะกอม จะนะ 90130  
นาหว้า จะนะ 90130  
นาทับ จะนะ 90130  
น้ำขาว จะนะ 90130  
ขุนตัดหวาย จะนะ 90130  
ท่าหมอไทร จะนะ 90130  
จะโหนง จะนะ 90130  
คู จะนะ 90130  
แค จะนะ 90130  
คลองเปียะ จะนะ 90130  
ตลิ่งชัน จะนะ 90130  
นาทวี นาทวี 90160  
ฉาง นาทวี 90160  
นาหมอศรี นาทวี 90160  
คลองทราย นาทวี 90160  
ปลักหนู นาทวี 90160  
ท่าประดู่ นาทวี 90160  
สะท้อน นาทวี 90160  
ทับช้าง นาทวี 90160  
ประกอบ นาทวี 90160  
คลองกวาง นาทวี 90160  
เทพา เทพา 90150  
ปากบาง เทพา 90150  
เกาะสะบ้า เทพา 90150  
ลำไพล เทพา 90260  
ท่าม่วง เทพา 90260  
วังใหญ่ เทพา 90260  
สะกอม เทพา 90150  
สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย 90210  
ทุ่งพอ สะบ้าย้อย 90210  
เปียน สะบ้าย้อย 90210  
บ้านโหนด สะบ้าย้อย 90210  
จะแหน สะบ้าย้อย 90210  
คูหา สะบ้าย้อย 90210  
เขาแดง สะบ้าย้อย 90210  
บาโหย สะบ้าย้อย 90210  
ธารคีรี สะบ้าย้อย 90210  
ระโนด ระโนด 90140  
คลองแดน ระโนด 90140  
ตะเครียะ ระโนด 90140  
ท่าบอน ระโนด 90140  
บ้านใหม่ ระโนด 90140  
บ่อตรุ ระโนด 90140  
ปากแตระ ระโนด 90140  
พังยาง ระโนด 90140  
ระวะ ระโนด 90140  
วัดสน ระโนด 90140  
บ้านขาว ระโนด 90140  
แดนสงวน ระโนด 90140  
เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ 90270  
โรง กระแสสินธุ์ 90270  
เชิงแส กระแสสินธุ์ 90270  
กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ 90270  
กำแพงเพชร รัตภูมิ 90180  
ท่าชะมวง รัตภูมิ 90180  
คูหาใต้ รัตภูมิ 90180  
ควนรู รัตภูมิ 90180  
เขาพระ รัตภูมิ 90180  
สะเดา สะเดา 90120  
ปริก สะเดา 90120  
พังลา สะเดา 90170  
สำนักแต้ว สะเดา 90120  
ทุ่งหมอ สะเดา 90240  
ท่าโพธิ์ สะเดา 90170  
ปาดังเบซาร์ สะเดา 90240  
สำนักขาม สะเดา 90320  
เขามีเกียรติ สะเดา 90170  
หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110  
ควนลัง หาดใหญ่ 90110  
คูเต่า หาดใหญ่ 90110  
คอหงส์ หาดใหญ่ 90110  
คลองแห หาดใหญ่ 90110  
คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ 90110  
ฉลุง หาดใหญ่ 90110  
ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ 90110  
ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ 90110  
ท่าข้าม หาดใหญ่ 90110  
น้ำน้อย หาดใหญ่ 90110  
บ้านพรุ หาดใหญ่ 90250  
พะตง หาดใหญ่ 90230  
นาหม่อม นาหม่อม 90310  
พิจิตร นาหม่อม 90310  
ทุ่งขมิ้น นาหม่อม 90310  
คลองหรัง นาหม่อม 90310  
รัตภูมิ ควนเนียง 90220  
ควนโส ควนเนียง 90220  
ห้วยลึก ควนเนียง 90220  
บางเหรียง ควนเนียง 90220  
บางกล่ำ บางกล่ำ 90110  
ท่าช้าง บางกล่ำ 90110  
แม่ทอม บางกล่ำ 90110  
บ้านหาร บางกล่ำ 90110  
ชิงโค สิงหนคร 90280  
สทิงหม้อ สิงหนคร 90280  
ทำนบ สิงหนคร 90280  
รำแดง สิงหนคร 90330  
วัดขนุน สิงหนคร 90330  
ชะแล้ สิงหนคร 90330  
ปากรอ สิงหนคร 90330  
ป่าขาด สิงหนคร 90330  
หัวเขา สิงหนคร 90280  
บางเขียด สิงหนคร 90330  
ม่วงงาม สิงหนคร 90330  
คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง 90230  
ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง 90230  
โคกม่วง คลองหอยโข่ง 90230  
คลองหลา คลองหอยโข่ง 90115  
 
กลับหน้าหลัก