รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสตูล
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
พิมาน เมืองสตูล 91000  
คลองขุด เมืองสตูล 91000  
ควนขัน เมืองสตูล 91000  
บ้านควน เมืองสตูล 91140  
ฉลุง เมืองสตูล 91140  
เกาะสาหร่าย เมืองสตูล 91000  
ตันหยงโป เมืองสตูล 91000  
เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล 91000  
ตำมะลัง เมืองสตูล 91000  
ปูยู เมืองสตูล 91000  
ควนโพธิ์ เมืองสตูล 91140  
เกตรี เมืองสตูล 91140  
ควนโดน ควนโดน 91160  
ควนสตอ ควนโดน 91160  
ย่านซื่อ ควนโดน 91160  
วังประจัน ควนโดน 91160  
ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 91130  
ควนกาหลง ควนกาหลง 91130  
อุใดเจริญ ควนกาหลง 91130  
ท่าแพ ท่าแพ 91150  
แป-ระ ท่าแพ 91150  
สาคร ท่าแพ 91150  
ท่าเรือ ท่าแพ 91150  
กำแพง ละงู 91110  
ละงู ละงู 91110  
เขาขาว ละงู 91110  
ปากน้ำ ละงู 91110  
น้ำผุด ละงู 91110  
แหลมสน ละงู 91110  
ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 91120  
นาทอน ทุ่งหว้า 91120  
ขอนคลาน ทุ่งหว้า 91120  
ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 91120  
ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า 91120  
ปาล์มพัฒนา มะนัง 91130  
นิคมพัฒนา มะนัง 91130  
 
กลับหน้าหลัก