domain services

ข้อควรตระหนักเมื่อท่านสั่งจดโดเมนไปกับใครก้อตาม

  • กรรมสิทธิ์โดเมนเนมเป็นของท่านโดยสมบูรณ์ 100% ท่านสามารถตรวจสอบความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการจดโดเมนเนม/เว็บโฮสติ้งของท่านได้โดยเข้าไปดูที่ http://www.whois.sc/www.yourdomainname.com สังเกตุดูว่า Registrant, Administrator, Technical Contact, Billing Contact เป็นข้อมูลอีเมล์ของตัวท่านเองหรือไม่ ชื่อโดเมนเนม เปรียบเสมือนเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจึงมีความสำคัญยิ่งกว่าเว็บโฮสติ้ง เพราะเว็บโฮสติ้งสามารถเปลี่ยนได้ กรรมสิทธิโดเมนจะอิงกับอีเมล์เป็นหลัก
  • เราเป็น Business Partner กับ Dotarai.co.th  ซึ่งจะช่วยดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหาหากโดเมนท่านถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง