Spin บทความ?

เนื่องจากว่าบางครั้งในการทำเว็ปไซต์ของเรา อาจมีการนำข้อมูล… Read More »

Search Engine?

How search engine work? Search engines ทำงานอย่างไรSearch … Read More »

point subdomain to new host

การชี้ subdomain ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นนี้มีข้อดีคือ เมื่อเซ… Read More »

SEO+SEM

SEO : Search Engine Optimizationคือ การปรับแต่งเว็บไซต์ แล… Read More »

Grey Scale tone

ปรับโทนสีเวิร์ดเพรสให้เป็นแบบขาว-ดำ สมารถใช้ปลักอินมาช่วยไ… Read More »

Checkup windows

ตรวจสอบ windows 10 ที่ใช้งานว่าเป็นของแท้หรือไม่ Right cli… Read More »

win10 start menu

ปรับให้ start menu แสดงผลไวขึ้น 1.คลิกเปิด search the web … Read More »

Hard Disk

WD Blue ฮาร์ดดิสก์ WD Blue นี้เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านหรืออ… Read More »

Check hard ware

For Window OS ไปที่เมนุ Start type…cmd  Enter copy t… Read More »